Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Prerušenie vyučovania

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  B. Bystrici prerušujem vyučovací proces v dňoch 13. 2. – 16. 2. 2018 z dôvodu zvýšenej absencie žiakov v súvislosti s infekčnými respiračnými ochoreniami. Vyučovanie bude pokračovať po jarných prázdninách v pondelok 26. februára 2018 (PaedDr. Slavomír Hanuska)

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 18.1. 2018 sa konalo Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Z Evanjelického gymnázia sme mali dvoch zástupcov, a to v kategórii 2B. A tak, ako po minulé roky, keď sme obsadili popredné miesta, tak aj tento rok sa nám podarilo obhájiť postupové miesta. Viktórii Mišovcovej (3.A) a Michalovi Oravcovi (5.C) ďakujeme za výbornú reprezentáciu a držíme im palce na Krajskom kole. (PhDr. Katarína Hakelová)

 

Spoločná lyžovačka so žiakmi z partnerkej školy

V týždni od 22. januára navšťívili našu školu žiaci z partnerskej školy z Nemecka Lichtenstern gymnasium Sachsenheim pri Štutgarte. Žiaci najskôr bývali v slovenských hosťovkých rodinách žiakov Evanjelického gymnázia. Od stredy trávili spoločné chvíle vo Vysokých Tatrách aj na lyžovačke v stredisku Lučivná.

 

Lyžiarsky kurz 1.B

V týždni od 15.1.2018 sa uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz triedy 1.B v lyžiarkom stredisku na Krahuliach.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

V týždni od 15.1.2018 sme sa spoločne so žiakmi ZŠ Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici už po 12.-krát pridali k modlitbám veriacich celého sveta pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročný Týždeň modlitieb pripravili kresťania z Karibiku na tému z 2. knihy Mojžišovej 15, 6: „TVOJA PRAVICA, HOSPODIN, SILOU PRESLÁVENÁ.“ Pravica Božia, ktorá vyviedla Izraelcov z otroctva, im dala nádej a odvahu a tak isto neprestáva prinášať nádej kresťanom Karibiku v ich zložitých podmienkach života. Spolu s nimi sme sa modlili, aby Boh rozbil reťaze, ktoré nás zotročujú, a namiesto toho nás spojil putami lásky a spoločenstva. (Mgr. Andrea Valentová)

Vianoce 2017

24. decembra doobeda sme boli obdarovať deti, ktoré nemôžu tráviť vianoce doma so svojou rodinou, ale musia ich stráviť v priestoroch nemocnice. Potešili sme detičky, ktoré ležia na detskej onkológii, chirurgii a na detskom oddelení. Taktiež sme pomohli s prípravou priestorov, kde budú deti s rodičmi tráviť štedrý večer. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli. (Laura Tettinger)

 

Telesná výchova vo víre tanca

V posledný vyučovací deň v tomto kalendárnom roku sa uskutočnil blok telesnej výchovy, ktorý bol tento krát zameraný na nácvik spoločenského tanca. (Slavomír Hanuska)

 

Návšteva v Kanaane

V predvianočnom období sme navštívili centrum zborovej diakonie Kanaán kde zaspievali svoje piesne Školská Kapela a zároveň potešili a priniesli radosť tamojším klientom.(Teodor Sitarčík)

Vianočný večierok

Študentská rada usporiadala veľmi vydarené podujatie s názvom Vianočný večierok. Na tomto večierku vystúpili ako účinkujúci školský spevokol, školská kapela, najlepší zabávači zo stužkových slávností a Patrik Píš s peknými sólovými skladbami. Panovala tu veľmi dobrá atmosféra spojená s ochutnávkou vianočných koláčov, ktoré napiekli študenti. Podával sa vianočný punč a študenti si navzájom priniesli darčeky od Ježiška. Výťažok z tohto podujatia sme venovali na charitatívne ciele. (Slavomír Hanuska)

 

Adventná večiereň v Banskej Štiavnici

V piatkový večer 15. 12. 2017 sa uskutočnila adventná večiereň, ktorú viedol zborový kaplán Milan Bartko, spojená s vystúpením študentského speváckeho zboru z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Spevokol vedie pán dirigent Mgr. art. Peter Bibza od septembra tohto roku. Odvtedy zbor pocítil veľký pokrok a jeho kvalita sa mnohonásobne zvýšila. Počas vystúpenia v Banskej Štiavnici spevokol zaspieval osem piesní a všetky zožali veľkolepý potlesk. Zaznela tu známa koleda "Do Betlema", pieseň "Vtáča" od Romana Dovalu z Badína a ďalšie. Na záver zaspievali aj "Tichú noc", a to vo veľkom štýle spolu so všetkými prítomnými. Tajomstvom úspechu bude tvrdá práca stojaca za týmto vystúpením. V rámci programu predniesla vlastnú báseň "Advent" členka CZ Eva Kolembusová a prečítaním textu z Písma svätého poslúžil študent Ondrej Baranec. Pred vystúpením študenti od rána skúšali na evanjelickej fare v Banskej Štiavnici. Priestory na skúšanie zabezpečil zborový kaplán Milan Bartko. Po vystúpení boli speváci odmenení riadnym občerstvením a po ňom aj chutnou večerou v miestnej pizérii. Vyspievaní, občerstvení a najedení boli vďační za túto príležitosť prísť zaspievať, a tak potešiť ľudí v cirkevnom zbore v Banskej Štiavnici. Chvála a vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu a tiež pánovi dirigentovi za jeho prácu so spevokolom. Vďaka patrí aj celému cirkevnému zboru v Banskej Štiavnici, že umožnil speváckemu zboru z Evanjelického gymnázia z Banskej Bystrice zaspievať v ich chráme. (Zdroj: www.ecav.sk )

 

Exkurzia v Krakowe

Dňa 13.12. Sa žiaci 4.A, 4.B, 3.B a 2.A zúčastnili exkurzie v poľskom meste Kraków. Na cestu sme sa vydali v skorých ranných hodinách a prehliadku sme začali na hrade Wawel. Neskôr sme pokračovali pešou prehliadkou historického centra mesta, ktoré nás všetkých očarilo. Kraków je krásne mesto a preto Vám ho odporúčame určite navštíviť. Tešíme sa na budúci rok, keď si vianočný výlet zopakujeme. (Stanislava Malčeková)

Deň otvorených dverí

12. decembra sa uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom sme privítali viac ako dvesto návštevníkov. Po prvý raz sa do akcie zapojila s veľkým úspechom aj študentská rada. Predstavili sa Dramatický krúžok, Školská kapela a spevokolisti ako aj učitelia odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch - priamo na otvorených hodinách. (Slavomír Hanuska)

Adventný koncert

11. december večer, chrám Boží na Lazovnej ulici, plný takmer do posledného miesta, adventný koncert a dva spevácke zbory. Jeden s dlhoročnou tradíciou a širokým repertoárom a druhý mladý s repertoárom, ktorý sa neustále rozširuje. Oba zbory -Hron a náš školský spevokol ale majú niečo spoločné. Sú v nich skvelí speváci, ktorí majú to šťastie, že ich vedie výborný dirigent, pán Peter Bibza. Milí spevokolisti, ďakujeme vám za krásny hudobný zážitok a ten záverečný aplauz po spoločne zaspievanej Tichej noci bol skutočne zaslúžený. (Slavka Keratová) Video

 

O cukrovke virtuálne

V piatok 8.12. sme sa skupina študentov tretieho až piateho ročníka zúčastnili prednášky o cukrovke. Táto prednáška bola vedená Marianom Zelinom zo spoločnosti Moving Medical Media. Dozvedeli sme sa ako vzniká cukrovka, kde pôsobí, čo spôsobuje a ako sa lieči. Prednáška bola v interaktívnej forme, vďaka 3D okuliarom sme mohli vidieť biologické procesy a schémy z rôznych uhlov, čo nám pomohlo ich lepšie pochopiť. Na konci sme sa cez Oculus okuliare preniesli do virtuálnej reality. Všetky zaujímavé informácie, ktoré nám boli odprezentované spolu s animovanými biologickými procesmi si môžete pozrieť aj vy na stránke http://interactivelibrary.education/ . Nás prednáška zaujala a ďakujeme, že sme sa nej mohli zúčastniť. Dúfame, že v budúcnosti budeme mať na škole viac takýchto prednášok. (Maťa Pivková)

 

Exkurzia vo Viedni

Dňa 5.12.2017 sme strávili deň vo Viedni. Po prehliadke výroby a ochutnávke čokolády vo firme "Hauswirth" v Kittsee sme sa mohli "zahrať" v technickom múzeu. Prezreli sme si historické centrum Viedne a príjemnú predvianočnú atmosféru navodili vianočné trhy. Napríklad tie pred radnicou, kde sme odfotení.(Katarína Chalupková)

Hodina deťom

Desať týmov Evanjelického gymnázia sa zapojilo do zbierky Hodina deťom. Spolu sa podarilo študentom vyzbierať 572 eur.

Hrdinovia a hrdinky

Žiaci III.B sa zúčastnili na ďalšom vzdelávaní zameranom na ľudské práva s názvom „Hrdinovia a hrdinky“. Cieľom bolo spoznať hrdinov a hrdinky, ich charakterové vlastnosti, správanie sa v spoločnosti, nielen z významných osobností ľudských práv, ale aj rôznych iných, ktorí ovplyvnili priebeh dejín. Žiaci spolupracovali v skupinách, diskutovali a nakoniec prezentovali výsledky svojej práce. Táto aktivita podobne ako predošlé vzbudila veľký záujem žiakov. (Karin Straková)

Návšteva partnerskej školy v Nemecku

V novembri sa uskutočnil ďalší úspešný výmenný pobyt žiakov 2. ročníka a 4. ročníka prevažne nemeckej bilingválnej sekcie v družobnej škole Lichetnsterngymnasium, Sachsenheim, Žiaci absolvovali vyučovanie na nemeckom gymnáziu, v poobedných hodinách ich čakal pútavý program, výlety do okolitých miest a celodenný výlet do Karlsruhe, návšteva múzeí, pamätihodností, športové podujatie v Beach Halle a iné. V duchu predstavenia našej školy, Banskej Bystrice a Slovenska sa niesol slávnostný večer, na ktorý si naši žiaci pripravili prezentácie pre nemeckých žiakov, učiteľov a rodičov. A zožali veľký potlesk, ktorý si naozaj za svoju námahu aj zaslúžili. Žiaci sa zdokonalili v nemčine, zároveň nadviazali nové priateľstvá a spoznali kúsok kultúry iného národa. Už sa tešíme na návštevu nemeckých žiakov u nás v januári. (Karin Straková)

DOGG

4.12., sme si na Akadémii umení v Banskej Bystrici boli so študentmi 4.A triedy pozrieť slovenský experimentálny film DOGG, ktorý očami štyroch režisérov v štyroch rôznych poviedkových filmoch pojednáva o téme: strach. Po filme sme si mohli vypočuť a zúčastniť sa besedy so scenáristom Marošom Hečkom  a režisérom jedného z filmov Jonášom Karáskom. (Michaela Freytag Výbošťoková)

Deň boja proti HIV

Aj žiaci a učitelia Evanjelického gymnázia sa zapojili do projektu Červené stužky - deň boja proti HIV.

Olympiáda ľudských práv

Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv pod vedením p. Fildušovej a p. Strakovej. Žiaci absolvovali písomný test, po ktorom nasledovala ústna časť. Jej cieľom bolo reagovať na konkrétne modelové situácie, argumentovať a diskutovať. Veľmi nás teší čoraz väčší záujem zo strany žiačok a žiakov našej školy o ľudkoprávnu problematiku. Všetci zúčastnení preukázali výborné teoretické vedomosti ako aj snahu o kritické myslenie. Do finále postúpili Michal Oravec (V.C), Juraj Koštial (V.B) a Martina Dobrocká (V.A). Celkovým víťazom sa stal Michal Oravec. (Karin Straková)

Beseda s právnikom

Žiaci tretích ročníkov v rámci Občianskej náuky – časti práva a politológie absolvovali besedu so zamestnancom Kancelárie NR SR, počas ktorej sa oboznámili s úlohami a činnosťou Národnej rady SR, ako aj o ústavnom práve, deľbe štátnej moci a Ústave SR.
Ďakujeme p. JUDr. Petrovi Vodráškovi z Kancelárie Národnej rady SR, že prijal pozvanie na našu školu a žiaci mohli o vyššie spomínaných témach diskutovať a klásť otázky.

Darčeky

Dňa 23.11.2017 sme hodinu Nemeckého jazyka mali v Štátnej vedeckej knižnici. Pod vedením Mgr.Jany Juhásovej, PhD. z katedry germanistiky KU v Ružomberku sme pracovali s témou "Darčeky". Pomocou rôznych úloh sme si precvičili výslovnosť, porozumenie počutému textu či vyjadrenie názoru. (Katarína Chalupková)

Pilotná skúška DSD

Žiaci, prihlásení na jazykový certifikát z nemeckého jazyka úrovne B2/C1 Spoločného európskeho referenčného rámca, absolvovali dňa 22.11.2017 tzv. „pilotnú skúšku – Pilotprüfung DSD II.“. Jej cieľom je podrobne a názorne oboznámiť žiakov s priebehom ústnej časti jazykovej skúšky DSD II. Zároveň ďakujem Patrikovi Hudecovi (IV.B), že sa podujal absolvovať túto na prípravu náročnú pilotnú skúšku. (Karin Straková)

Ľudskoprávna aktivita

Žiaci tretieho ročníka v rámci vyučovania Občianskej náuky, ktorej obsahom je aj právo a politológia, absolvovali aktivitu nazvanú "živé knižnice" v spolupráci s CKO - Centrum komunitného organizovania. Jednalo sa o skupinovú aktivitu, kde naši študenti diskutovali s ľuďmi z menšín o ich postavení v spoločnosti a ich osobných skúsenostiach. Ďakujem našim živým knihám ako aj žiakom, ktorí prejavili veľký záujem o danú problematiku. (Karin Straková)

Kabu 2017

Prvákov sme tentokrát privítali v štýle súťaže EVG má talent ...

Deň bezodpadkovej desiaty

Študentská rada usporiadal ďalší zo svojich dní. Do dňa bezodpadkovej desiaty sa zapojili aj učitelia.

Súťaž o najlepšiu nástenku k výročiu reformácie

Víťazi súťaže o najlepšie spracovanú nástenku k 500. výročiu reformácie - trieda IV. A. Aj takýmto spôsobom si žiaci Evanjelického gymnázia pripomenuli túto významnú historickú udalosť. (Slavka Keratová)

Vyrezávanie tekvičiek v 3.B

V rámci predmetu anglický jazyk si v&rezávaním tekvičiek spestrili tretiaci vyučovanie. (Terezia Števove)

Sústredenie študentskej rady

V dňoch sme 25-27.11.2017 sa zúčastnili teambuildingu žiackej školskej rady (ZŠR) vo Veľkom Slavkove. Absolvovali sme rôzne teambuildingové hry a energizre, prešli sme si stanovami ZŠR, rozpočtom, výstupmi z workshopov a taktiež sme rozplánovali väčšinu aktivít na šk. rok 2017/2018. Súčasťou teambuildingu bola aj prechádzka na Strbšké pleso. (Jozef Šaranko)

Návšteva partnerskej školy v Rakúsku

V dňoch 16.-20.10. 2017 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili na výmennom pobyte v Oberschützene, v partnerskej škole - Wimmers Gymnasium, v Burgendlande. Hneď v prvý deň sme navštívili nákupné centrum EO a reštauráciu Bank. Druhý deň nám priblížili ich kultúru a tradície vo Volkshaus múzeu, kde sme sa dozvedeli aj niečo málo o zakladateľovi Wimmer gymnázia. Nechýbal aj tradičný spev a tanec ako štvorylka, ktorú sa nás snažili naučiť ale márne. Neskôr sme sa presunuli do malého mestečka neďaleko ich školy, kde nám ukázali ako sa vyrábajú šperky z drahých kameňov-Bernstein. Tento deň sme zakončili v čokoládovni (Pralinenmanufaktur), neďaleko mesta, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o zbere kakaových bôbov výrobe čokolády a taktiež sme mohli ochutnať ich úžasnú čokoládu a vyrobiť si vlastné čokoládové lízatko. Nasledujúci deň sa niesol v duchu spoznávania 2. najväčšieho mesta v Rakúsku, mesta Graz. Panorámu mesta sme si pozreli z vyhliadky Schlossberg, na ktorú viedlo presne 260 schodov. V ten deň sme navštívili aj najväčšie múzeum zbraní a vybavenia v celej Európe - Zeughaus. V tomto múzeu je uložených viac než 40 000 zbraní, rytierskych brnení a kanónov. Ďalšie múzeum, ktoré sme v ten deň navštívili, bolo Kunsthaus múzeum moderného umenia. Mali sme možnosť nahliadnuť aj do katolíckeho (gotického) kostola. Posledný deň sme boli v meste Güssing, v ktorom sme mali prehliadku (evanjelického) neskôr katolíckeho kostola a najväčšej hrobky rodiny Bathanyovcov v Rakúsku. Taktiež sme navštívili aj hrad, na ktorom táto urodzená rodina sídlila. Po obede sme sa presunuli do Museum ohne Grenze v Bildein, v ktorom nám priblížili niečo málo z ich života na hranici medzi Rakúskom a Maďarskom. Videli sme aj protitankové zákopy, ktoré kopali najmä ženy a deti. Neskôr sme sa presunuli do mesta Eisenberg, kde pre nás bolo pripravené malé občerstvenie v Buschenschank. Po večeri sme prichystali pre našich Rakúšanov program a potom nám oni niečo málo zaspievali. V piatok sme sa s nimi rozlúčili a vybrali sa domov. Po ceste sme sa zastavili v Parndorfe na menšie nákupy. (Veronika Slančíková, 3.A)

Služby Božie - 500 rokov reformácie

27. októbra 2017 sme si spoločne na školských slávnostných službách Božích pripomenuli 500. výročie reformácie. Slovo Božie na základe Žalmu 46 nám zvestoval brat konsenior Zvolenského seniorátu Mgr. Daniel Duraj. Služby Božie obohatil aj školský spevokol pod vedením brata dirigenta Mgr. art. Petra Bibzu. (Andrea Valentová)

Biela pastelka

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Banská Bystrica sa rozhodlo verejne poďakovať dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do tohtoročnej verejnej zbierky Biela pastelka. Za našu školu boli prevziať ocenenie 17.10. 2017 v priestoroch historickej Radnice v Banskej Bystrici študentky Viktória Mišovcová a Petra Schwartzová, ktoré vyzbierali spomedzi našich študentov najviac finančných príspevkov. 11 študentov našej školy tak prispelo počas hlavných zbierkových dní 22. a 23. septembra 2017 k vyzbieraniu sumy 141798€. (Andrea Valentová)

 

Nemecká olympiáda

Rok sa s rokom stretol a máme tu opäť víťazov olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2A nás na Okresné kolo pôjde reprezentovať Dimitrovová Lea, v kategórii 2B Viktória Mišovcová (z 1. miesta) a Michal Oravec (z 2.miesta). V kategórii nemeckej bilingválnej sekcie nás bude na Krajskom kole reprezentovať Benjamin Lachmann.Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách. (Katarína Hakelová)

Multikulturalita

Žiaci III.B absolvovali počas vyučovania Občianskej náuky prvé z desiatich plánovaných stretnutí v rámci implementácie vzdelávacieho projektu organizácie Centrum komunitného organizovania. Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi a študentkami SŠ, podporujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Program taktiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia. Žiaci diskutovali na témy extrémizmu, tolerancie, utečeneckej krízy. (Karin Straková)

Sústredenie školských kapiel

V dňoch 19.-21.10. 2017 sa piati študenti zo školskej kapely spolu s pani profesorkou Valentovou zúčastnili spoločného sústredenia kapiel evanjelických gymnázií vo Veľkom Slavkove. Cieľom tohto sústredenia bolo nadobudnúť nové zručnosti v hudbe, hraní a spievaní. Spoločne so študentmi z Liptovského Mikuláša, Martina a Košíc sme prežili pekné tri dni plné hudby, nadviazali nové kontakty a spoločne chválili nášho Pána. (Tereza Balleková)

Cena vojvodu z Edinburgu

V dňoch 20.-21.10.2017 sme sa zúčastnili školenia Vedúcich programu Medzinárdonej ceny vojvodu z Edinburgu. Zoznámili sme sa so základnou štruktúrou programu, históriou, filozofiou, jeho cieľmi a princípmi, jednotlivými rolami na Miestnom centre. Vyskúšali sme si ako mladých ľudí v DofE viesť a stanovovať si ciele tak, aby sme v nich rozvíjali DofE postoje a princípy. Získali sme základne informácie o rozbehnutí DofE, jeho vedení na škole a komunikácii s Národnou kanceláriou. (Petra Volentierová)

Demokratické občianstvo a ľudské práva

Dňa 18.10.2017 sa vybraní žiaci zúčastnili workshopu zameraného na ľudskoprávne aktivity, ktorý bol organizovaný Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku, celoštátnou komisiou olympiády ľudských práv a CVČ – Junior. Žiaci a žiačky riešili v spolupráci s právničkami z Kancelárie verejného ochrancu práv modelovú situáciu, ako aj diskutovali s predsedom Helsinského výboru pre ĽP na Slovensku p. K. Petöczim. Ľudské práva sú nosnou témou na hodinách občianskej náuky hlavne v treťom ročníku. Verím, že toto stretnutie bolo pre našich žiakov, ktorí sa chcú venovať právnickej problematike, prínosom. (Karin Straková)

Svet okolo nás

17.10. sa triedy II.A, II.B zúčastnili programu Svet okolo nás s témou Vietnam - brána do Indočíny. Dozvedeli sme sa nové informácie a zaujímavosti o krajine, kultúre aj histórii Vietnamu. (Klára Záskalová)

DSD diplom

Dňa 28.9.2017 sa uskutočnilo v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice slávnostné odovzdávanie Nemeckých jazykových diplomov úrovne A2/B1 spoločného európskeho jazykového rámca. Vďaka zaradeniu našej školy k tzv. „pasch-net- Schulen“ http://www.pasch-net.de/de/par/spo/eur/slw/3313272.html a spolupráci s „Kultusminister Konferenz“ https://www.kmk.org/themen/deutsches-sprachdiplom-dsd.html skladajú žiaci každoročne Das Deutsche Sprachdiplom - nemecký jazykový diplom I. stupňa priamo na pôde školy, ktorý je určený pre triedy s druhým vyučovacím jazykom nemeckým, ako aj anglickým. Tento rok úspešne absolvovalo certifikát 28 žiačok a žiakov. Postupne sa stal Diplom DSD na Evanjelickom gymnáziu jeho pevnou súčasťou. Všetkým úspešným žiačkam a žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa síl a chuti do učenia na získanie jazykového certifikátu B2/C1 jazykovej úrovne. (Karin Straková)

Noc výskumníkov

29. septembra sme sa celá 4 trieda zúčastnili - Noci výskumníkov, ktorá prebiehala v bystrickej Európe. Prezentovali sa tam rôzne stánky ktoré mali za úlohu zaujať všetky vekové kategórie, čo sa im aj podarilo. Mohli sme vidieť až 24 vedeckých stánkov a prezentácií z Uniterzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre . Cez detské aktivity a hry sme si aj my starší našli to svoje. Zaujal nás hlavne stánok s chémiou, kde sme si vyrábali sliz s ktorým sme sa ako menší hrávali alebo sme miešali roztoky ktoré menili farbu. Taktiež zaujímavá bola aj konštrukcia od chalanov z Dopravnej školy vo Zvolene, ktorá slúžila ako simulácia nárazu. Žiaľ fotka sa stratila a vlastne nikto z nás vlastne nenabral odvahu to vyskúšať (či?). Tiež sme mohli vidieť 3D tlačiareň ktorá vyrábala herné figúrky či dokonca aj stánok z vysokej školy Ekonomickej, kde nám mladý muž stručne rozprával o tom aká je ekonómia dôležitá a informoval nás o možnom štúdiu na tejto škole. Tento náučný “výlet” sa nám veľmi páčil, pretože si určite každý prišiel na svoje, no а na záver sme si aj my museli vyskúšať detské aktivity. (Saška Vidholdová)

Beta kde si ?

Dňa 05.10.2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili predstavenia "Beta, kde si ?", od spisovateľa Mila Urbana v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.  Predstavenie bolo zasadené do obdobia 1. republiky. Mladá Betka slúžila v meste u pánov a vracia sa domov. Avšak vracia sa smutná, zarmútená a bez slov. Po jej rodnej dedine sa začnú šíriť klebety o tom, že je v požehnanom stave. Následne nato ju otec vyhodí z domu a ona sa uchýli do humna. Sníva o slobodnom živote, chce ísť do mesta. Klebety silnejú a ona si pod tlakom rečí siahne na život.  Predstavenie sa nám páčilo i keď niektorí z nás možno čakali iný koniec. (Stanka Malčeková)

Návšteva NR SR

Maturanti navštevujúci spoločensko-vedný seminár absolvovali 27.9.2017 exkurziu do Národnej rady Slovenskej republiky. Po prehliadke budovy nášho parlamentu nasledovali odborné prednášky na témy: štátne symboly SR, legislatívny proces. Žiaci si v kinosále pozreli dokument o parlamentarizme. (Karin Straková)

School of Active Citizens - workshop učiteľov

V rámci projektu School of Active Citizens, Erasmus+ prebehli vo všetkých triedach v minulom školskom roku workshopy, kde sme riešili, čo sa nám na našej škole páči a čo by sa na nej dalo ešte vylepšiť. Ani nám pedagógom to nie je jedno a tak sme si taký workshop urobili aj my. Veríme, že naše závery sa nám podarí pretaviť do reálnej podoby a naša škola bude stále prosperovať a rásť.  Za vedenie workshopu by som sa chcela veľmi pekne poďakovať Dade Trombitasovej. (Michaela Výbošťoková Freytag)

Exkurzia v tábore smrti

V uplynulom týždni sa naša škola, presnejšie žiaci štvrtých a piatych ročníkov, zúčastnili exkurzie do nemeckého koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau, niekedy taktiež mylne označovaného Osvienčim. Napriek tomu, že tábor sa nachádza na území Poľska, len niekoľko kilometrov od mesta Krakow, ide o nemecký tábor, keďže toto územie bolo v rokoch 1939 až 1945 súčasťou Tretej ríše. Cesta z Banskej Bystrice trvala štyri a pol hodiny. Najskôr sme za zastavili v obci asi 2 kilometre od Osvienčimu, ktorá sa volá po poľsky Brzezinka a po nemecky Birkenau. Práve v tejto dedine Nemci vybudovali železničnú stanicu, kde v časoch fungovania tábora začínalo pre väzňov peklo. Stojí tu rampa, na ktorej nemeckí doktori kývnutím ruky rozhodovali o živote a smrti, a to len na základe pár otázok či letmého pohľadu. Najznámejší z nich, doktor Joseph Mengele, túto prácu vykonával v bielych rukavičkách a pohmkával si pri tom slávne melódie, ktoré mnohokrát zložili práve židovskí skladatelia. No pre tých, ktorí prežili túto selekciu, utrpenie neskončilo. Práve naopak, museli ťažko pracovať, čo im spôsobovalo neskutočné fyzické aj psychické utrpenie. Boli nevyspatí, hladní a žili v neustálom strachu. Niektorí dokonca pracovali v krematóriách, kde prekladali a pálili telá svojich spoluväzňov, ktorí dostali „jedinú možnú amnestiu“, ako Nemci nazvali smrť. Len veľmi málo ľudí prežilo v koncentračnom tábore dlhšie ako tri mesiace. Väčšinou to boli väzni pracujúci s jedlom, alebo oblečením, ktorí museli ukracovať ostatných, len aby si zachránili svoj vlastný život. Oddelenie, ktoré malo na starosti batožinu väzňov, sa volalo Canada I a Canada II. Títo väzni mali najväčšiu šancu na prežitie. No určite ani im sa nežilo ľahko s vedomím, že žijú na úkor iných ľudí. Ani rozľahlé miesto, na ktorom stojí táto rampa, nám dostatočne nedokáže priblížiť množstvo ľudí, ktorí zahynuli v priebehu rokov 1941 až 1945. Mnohí tí, ktorí kričali a strkali do ľudí v koncentračných táboroch, sa po druhej svetovej nikdy nepostavili tvárou v tvár svojim činom. Je ťažké pochopiť, ako takéto hrôzy mohli páchať ľudia ľuďom. Ako takto mohli potupiť ľudskú dôstojnosť a ľudský život vôbec? A preto treba neustále pripomínať, čo sa udialo pred sedemdesiatimi rokmi a vyvarovať sa opakovaniu histórie.Text Michal Oravec (5.C), Foto Erika Žitniaková (3.B)

Cena vojvodu z Edinburgu

Na Evanjelickom gymnáziu rozbiehame nový projekt. Jedná sa o projekt Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Pozostáva z 3 úrovni, bronzová-6 mesiacov, strieborná-12 mesiacov, zlatá-18 mesiacov. Mladí ľudia si v ňom stanovujú ciele v štyroch základných oblastiach, ktorými sú: rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia, a s pomocou dospelého mentora usilujú o ich splnenie. (Jozef Šaranko)

Banskobystrický maratón

3.9.2017 sa žiaci a učitelia EVG dali dokopy, aby spolu reprezentovali našu školu na BANSKOBYSTRICKOM MARATÓNE. Žiaci zostavili 3-člennú štafetu, v ktorej boli Ema Šimkova, Lenka Koristeková a Dominik Kamenský. V učiteľskej štafete sa s úžasnými výkonmi predviedli učitelia Michaela Fidlušová, Stanislav Sojka a Ondrej Smutný. Polmaratón skvelo zvládol pán školník Sršeň. (Lenka Koristeková)

Začiatok školského roku 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začal na Evanjelickom gymnáziu  slávnostnými službami Božími, v chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Kazateľom slova Božieho bol dôstojný brat biskup Západného dištriktu ECAV Mgr. Milan Krivda.

 

Staršie správy

                                                        
Testy ALF

Kritériá prijímacích skúšok


                                                    

Získavaj múdrosť, náuku a rozumnosť. Kniha prísloví 23,23

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici ponúka anglické a nemecké bilingválne vzdelávanie. Pri výchove žiakov ctíme kresťanskú morálku a tradície. Zriaďovateľom školy je Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.