Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Exkurzia v Martine

Dňa 11.10.2018 sa žiaci 3.B triedy zúčastnili exkurzie v meste Martin. Navštívili sme Múzeum Andreja Kmeťa, kde sme mohli vidieť rôzne živočíchy, rastliny, horniny a mnoho iných zaujímavých exponátov.  Prvá časť sa expozície bola venovaná neživej prírode a prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí. Videli sme rôzne horniny, skameneliny, minerály. Druha časť expozície bola venovaná živej prírode, ktorá bola znázornená v podobe jednotlivých biotopovych formácii. Mali sme možnosť vidieť živočíchy, huby, listnaté či ihličnaté stromy a byliny vo svojich typických ekosystémoch. Múzeum je vybavené aj zvukovými ukážkami prejavov živých organizmov, takže sme sa cítili skoro ako v prírode. Po prehliadke múzea sme sa vybrali smerom do centra. Videli sme budovu divadla, staré sídlo Matice Slovenskej, kde sa v súčasnosti nachádza literárne múzeum, areál Evanjelického kostola a fary a tiež budovu Evanjelického gymnázia v Martine. (Simča Vasilová)

Cezpoľný beh

Dňa 11.októbra sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. V kategórii žiakov s veľkým náskokom zvíťazil Bruno Melicher a družstvo chlapcov skončilo na druhom mieste a postúpilo do krajského kola. Družstvo tvorili okrem Bruna Melichera, Marek Figura a Slavomír Horička. Družstvo dievčat skončilo na treťom mieste: Anna Donovalová, Lea Meszárosová a Katarína Tesárová. Poďakovanie za bojovné výkony patrí aj Laure Kovárovej, Miške Maderovej, Daniele Ľalíkovej, Timei Laššákovej, Nine Kotučkovej, Martinovi Laurincovi, Hugovi Véghovi, Viktorovi Krištofičovi, Eduardovi Jandíkovi. Postupujúcim držme palce o týždeň v Žiari nad Hronom. (Ľubomír Longauer)

Poverty INC.

V pondelok 8.10. sme sa so študentmi 4. a 5. ročníkov zúčastnili na ekonomickej fakulte univerzity Mateja Bela premietania filmu Poverty INC./Chudoba s.r.o., ktorý priniesol iný pohľad na pojem svetová chudoba a aj na to, ako pomoc, ktorú posielame krajinám tretieho sveta nemusí byť vždy práve prospešná. Po filme prebehla krátka diskusia s Dr. Sarah Estelle, Hope College, Acton Institute, USA. (Michaela Výbošťoková)

Návšteva partnerskej školy

Od 1.10.2018 do 5.10.2018 sa 12 žiakov našej školy zúčastnilo na výmennom pobyte v malebnom mestečku Oberschützen v Rakúsku. Bývali sme v rodinách žiakov Wimmers gymnázia, ktoré je už pár rokov partnerom našej školy. Počas celého týždňa sme mohli trénovať svoje zručnosti komunikácie v anglickom a nemeckom jazyku. Vďaka nabitému programu, máme nespočetné množstvo nových zážitkov a skúseností. A v neposlednom rade sme obohatení o nové priateľstvá. Naučili sme sa tancovať rakúske tradičné tance a tiež pár piesní. Navštívili sme mestečko Bernstein, kde sme mali možnosť vidieť výrobu sôch a šperkov z drahokamu, ktorý sa nachádza iba v Číne a v tomto malom meste. Taktiež sme mali možnosť vidieť krásne mesto Graz, ktoré sa nachádza len hodinu a pol od Wimmerovho gymnázia. Graz sme si mohli prezrieť aj z vtáčej perspektívy, avšak najprv sme museli vyjsť 200 schodov, ktoré dali zabrať našej kondičke. Ale určite mi dajú všetci za pravdu, že ten výhľad stál za to. Ďalej sme videli múzeum zbraní - Zeugmuseum, ktoré nebolo zaujímavé len pre chlapcov. Dozvedeli sme sa plno nových a zaujímavých faktov o zbraniach a vojne. Zaujímavým bodom v programe bol určite hrad Riegersburg, kde si každý našiel to svoje. Najprv sme videli historickú časť hradu, potom nás previedli múzeom čarodejníc (Hexenmuseum) a nakoniec sme videli prehliadku dravých vtákov, ktoré neodmysliteľne patria k životu na hrade. Avšak najlepšou časťou programu bola návšteva čokoládovne Zotter, kde ste mohli ochutnať všetko, od kakaových bôbov až po výslednú čokoládu. Zaujímavou bola tiež návšteva tzv. Essbaren Tiergartens, teda jedlej zvieracej záhrady. Celý týždeň sme ukončili slávnostnou večerou s programom žiakov Wimmers gymnázia. Týždeň ubehol naozaj rýchlo a ani sme sa nenazdali, už sme sa lúčili pred gymnáziom a želali si šťastnú cestu. A veru, niektorí z nás mali od smútku stiahnuté hrdlá a slzy v očiach. Cestou na Slovensko sme mali ešte možnosť vidieť zblízka Neziderské jazero, ktoré leží na hraniciach medzi Raúskom a Maďarskom. Každému odporúčam, aby sa v budúcnosti zapojil, spoznáte tak veľa zaujímavých ľudí, zažijete nové veci a hlavne, zlepšíte komunikáciu cudzom jazyku. Veď nenadarmo sa hovorí. Koľko rečí ovládaš, toľkokrát si človekom.
(Laura Tettingerová )

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dňa 19.9. sa žiaci 4.ročníka nemeckej bilingvalnej sekcie zúčastnili v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 prednášky v Štátnej vedeckej knižnici o tradičnom bábkarstve v Čechách a na Slovensku,ktoré je na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Prednášajúcim bol doc. Mgr. Juraj Hamar,CSc.,ktorý pôsobí na Katedre estetiky FiF UK a zároveň je riaditeľom SĽUK-u. (Katarína Chalupková)

Horehronské hry

Dňa 3.10.2018 sa uskutočnili Horehronské hry, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Najlepší výsledok dosiahla Michaela Maderová v behu na 300 m v kategórii st. žiačok, ktorá skončila na druhom mieste, Oliver Poloha v kategórii dorastenci v skoku do diaľky skončil výkonom 547 cm na treťom mieste, Bruno Melicher v behu na 1500 m v kategórii st. žiakov skončil na štvrtom mieste, Anička Donovalová v behu na 800 m v kategórii st. žiačok skončila na šiestom mieste a Lea Meszárosová v skoku do výšky skončila piata a v behu na 800 m skončila na ôsmom mieste. K úspechom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. (Ľubomír Longauer)

Medzinárodný projekt

V dňoch 20 – 25.9 sa konal v meste Vila Nova de Familicao v Portugalsku ďalší z medzinárodných workshopov organizovaných cez projekt „School of active citizens“. Z našej školy sa na ňom zúčastnili p.Frances Bathgate a p. Volentierová. Tréningový kurz s názvom „Education for active participation and sense of initiative in the school context“ bol zameraný najmä na aktívnu účasť študentov v projektoch. Celý tréning, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia škôl a neziskových organizácií z Poľska, Rumunska a školiteľský tím z Portugalska, sa niesol v priateľskej a tvorivej atmosfére. V rámci kurzu sme sa venovali témam ako aktívna účasť a iniciatíva v školskom prostredí, rozprávali sme sa o rôznych prípadoch a problémoch spojených s participáciou a taktiež sme plánovali budúce aktivity, ktoré budú prebiehať na školách. (Petra Volentierová)

Župná kalokagatia 2018

Dňa 2. októbra sa 2 družstvá žiakov našej školy zúčastnili krajského kola v orientačnom behu v teréne 3 km pre 5 členné zmiešané družstvá stredných škôl žiakov a žiačok v rámci športovo-vedomostnej súťaže Župná Kalokagatia 2018. Z 22 škôl sa umiestnili na treťom a štvrtom mieste. K úspešnej reprezentácii našej školy im srdečne blahoželáme. (Ľubomír Longauer)

DSD I

Dňa 25.9. 2018 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konalo slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov DSD 1. Bol to ten najlepší spôsoby, ako osláviť dnešný Európsky deň jazykov. Sme nesmierne hrdí, že si z rúk Christopha Henssena, koordinátora nemeckého jazyka na Slovensku, mohlo prebrať diplom 35 študentov. Odovzdávania diplomov sa tento rok zúčastnil aj tlačový a kultúrny atašé Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave, pán Maran Gordzielik, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil nutnosť ovládať nemecký jazyk, vzhľadom na geografické postavenie Slovenska.Teší nás rastúci záujem o jazykové diplomy aj z radov anglických študentov a všetkým želáme veľa šťastia v ďalšom štúdiu nemeckého jazyka. V neposlednom rade sa chceme poďakovať študentkám Alexandre Vidholdovej, Emme Kofirovej, Hane Kristeľovej, Kataríne Hrončiakovej, Romane Sámeľovej a Alici Záchenskej za ich program a výbornú reprezentáciu školy. (Katarína Hakelová)

Teambuilding žiackej rady

V dňoch 24.-25.9 sa uskutočnil teambuilding Školskej rady v Evanjelickom spolku. Zúčastnili sa ho žiaci z každého ročníka spolu s pani profesorkou Výbošťokovou a koodinátorkou projektu SOAC Dankou Gažúrovou. Počas týchto dvoch dní sme sa zoznamovali a zároveň vymýšľali a vytvárali nové, zaujímavé podujatia a dni na našej škole. (Stanislava Malčeková)

170. výročie vzniku SNR

Študenti a profesori našej školy sa zúčastnili na oslavách 170. výročia vzniku Slovenskej národnej rady. Do programu prispeli aj aktívne v dobových uniformách.

DofE ceremonia vol. 2

 Dňa 19.9.2018 sa úspešní účastníci projektu Dofe zúčastnili záverečnej ceremónie. Týmto aktom ukončili bronzovú úroveň DofE. ( Stanislav Sojka)

Účelové cvičenie prvých ročníkov

Pod vedením profesorov Sojku a Longauera sa uskutočnilo začiatkom septembra účelové cvičenie žiakov prvých ročníkov.

Začiatok školského roka 2018/2018

Nový školský rok otvorili sme na Evanjelickom gymnáziu v pondelok 3.9.2018 slávnostnými službami Božími – Veni Sancte v chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Na začiatku služieb Božích privítala, všetkých prítomných sestra kaplánka Mgr. Marcela Durajová, ktorá poslúžila aj v liturgii. Už tradične sa tu po letných prázdninách stretli študenti so svojími učiteľmi a mohli si vypočuť kázeň dôstojného brata biskupa ZD ECAV Mgr. Milana Krivdu, ktorý poukázal na to aké dôležité je veriť Pánu Bohu, modliť sa, čítať si Bibliu a potom sa naša živá viera dokáže nielen múdrosťou, ale aj automatickým konaním dobrých skutkov. Po kázni vystúpil školský spevácky zbor pod vedením dirigenta Petra Bibzu, ktorý hrou na organe sprevádzal celé služby Božie. K slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril riaditeľ školy PaedDr. Slavomír Hanuska , ktorý vo svojom príhovore okrem iného informoval aj o o zámeroch školy a o zmenách oproti minulému školskému roku, keďže na gymnáziu prebiehajú rekonštrukčné práce spojené s výstavbou novej telocvične. Zvlášť privítal študentov prvých ročníkov, poprial im dobré aklimatizovanie sa na škole a dosahovanie výborných výsledkov. Všetkým učiteľom a aj študentom riaditeľ poprial veľa tvorivých síl, dôvery v Hospodina , múdrosti a úspešný nový školský rok. Nakoniec sa sestra kaplánka Mgr. Marcela Durajová poďakovala bratovi biskupovi Mgr. Milanovi Krivdovi zvesť slova Božieho, školskému speváckemu zboru za vystúpenie a popriala všetkým veľa úspechov a Božím požehnaním naplnený nový školský 2018/2019.

                                                        
Testy ALF

Kritériá prijímacích skúšok


                                                    

Získavaj múdrosť, náuku a rozumnosť. Kniha prísloví 23,23

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici ponúka anglické a nemecké bilingválne vzdelávanie. Pri výchove žiakov ctíme kresťanskú morálku a tradície. Zriaďovateľom školy je Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.