Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Školský rok 2016/2017

Národné kolo súťaže Duchovná pieseň

Dňa 5.5.2017 sa žiaci našej školy Bianka Schallerová, Elizabeth Patterson, Janka Hašková a Ondrej Baranec zúčastnili celoslovenského kola súťaže "Duchovná pieseň" v Martine. Okrem diplomov si domov odniesli hlavne nové skúsenosti a zážitky. Vystupovali za doprovodu korepetítora Janka Slížika. Študenti ďakujú za podporu a prípravu na súťaž spirituálke školy Mgr. Andrei Valentovej a kantorovi Mgr. Marekovi Hanuskovi.

Odovzdávanie diplomov DSD

Dňa 4.5.2017 sa uskutočnilo v rámci školských Služieb Božích slávnostné odovzdávanie Nemeckého jazykového diplomu, úroveň B2/C1 spoločného európskeho referenčného rámca. Napriek zložitej a náročnej príprave na písomnú a ústnu časť skúšky s potešením konštatujem, že prihlásení žiaci našej školy dosiahli 100% úspešnosť pri získaní tohto certifikátu. Prajeme im veľa ďalších úspechov a srdečne gratulujeme.

Kultúrny atašé USA prednášal žiakom gymnázia

Dňa 2.mája 2017 si študenti 3.B a 4.A triedy odskočili počas 3. a 4. vyučovacej hodiny do ŠVK na prednášku pod vedením kultúrneho atašé, ktorý k nám zavítal priamo z Ameriky, Chicaga. Prišiel, aby nám priblížil jeho rodné mesto.Prednášku viedol veľmi pútavo a Chicago nám predstavil v celej jeho kráse a po všetkých stránkach . Príjemne s nami komunikoval a viedol aj diskusiu. Ochotne a s úsmevom na tvári nám zodpovedal všetky naše otázky a tým sa s nami rozlúčil. Téma prednášky sa taktiež týkala niektorých maturitných otázok, a preto by sme sa chceli poďakovať p.prof.Hudecovej, že nám poskytla možnosť vzdelávať sa aj zábavnou formou. Budeme veľmi radi, ak by sme mali podobnú príležitosť aj v budúcnosti. (Kristína Konôpková)

Proti extrémizmu ...

"Posledný aprílový piatok tohto roka sa IV.A trieda zúčastnila spolu so svojou triednou pani profesorkou na diskusii venovanej extrémizmu, ktorá sa konala v priestoroch historickej Radnice Banskej Bystrice. Zaslúžila sa o to najmä Rada študentov mesta a vzácni hostia, ktorí prijali jej pozvanie - Mgr. Art. Viera Dubačová (nezávislá poslankyňa NR SR, bábkoherečka a držiteľka ocenenia Krištáľové krídlo v oblasti filantropia za rok 2012) a pán Ján Benčík (občiansky aktivista a bloger, držiteľ ocenenia Biela vrana). O tom, že to s bojom proti extrémizmu v našej krajine a regióne myslia naozaj vážne, presvedčili všetkých prítomných nielen svojím entuziazmom a zapálením pre vec, ale aj mnohými dosiaľ dosiahnutými víťazstvami. Netvárili sa, že na ponúkajúce sa extrémne riešenia problémov ľudí neexistuje vysvetlenie.. Pripomenuli nám však , že my, občania, sme hnacou silou zmien. Že obrat v spoločnosti síce potrebuje čas (niekedy aj roky času), ale nie je nemožný. A že sa netreba spoliehať na sľuby pofidérnych "spasiteľov" nášho národa, ale na srdce a vlastné svedomie. Snáď nás tieto vznešené myšlienky tak skoro neopustia a aj my, častokrát nevšímaví a na prvý pohľad nezainteresovaní študenti, prejavíme svoju silu v prospech dobra :)." Jana Hašková

Majstrovstvá Slovenska v šachu

Naša žiačka Stella Sáňková z 1.B triedy sa stala vicemajsterkou Slovenskej republiky v šachu v kategórii do 16 rokov. Ešte len ako 14 ročná, bola zaradená do kategórie 16 až 20 ročných dievčat. Z celkovo 9 partií odohrala 1 partiu so súperkou do 20 rokov, 3 partie so súperkami do 18 rokov a 5 partií so súperkami do 16 rokov. Turnaj bol náročný, lebo sa hralo dvojkolo a dva dni. Stella bude reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európy, ktoré sa budú konať v septembri tohto roku v Rumunsku. Gratulujeme a na budúcich súťažiach budeme držať palce.

Beseda s právnikom

V rámci učiva Občianskej náuky sa žiaci tretích ročníkov venujú oblastiam práva a politológie. JUDr. Jozef Caban PhD.si pre nich pripravil prednášku spojenú s diskusiou na tému Právo a právny poriadok Slovenskej republiky. Následne mohli žiaci s ním diskutovať a klásť rôzne otázky, ktoré ich zaujímajú.

Hviezdoslavov Kubín

„Úlohou literatúry je pomáhať človeku, aby rozumel sám sebe.“ (Maxim Gorkij)

O dôležitosti kníh, sveta literatúry a tým aj nekonečnej možnosti fantazírovania, snívania a v neposlednom rade učenia sa, určite nik z nás nepochybuje. Sme radi, že študenti našej školy sa zaujímajú o literatúru a venujú čas príprave na reprezentáciu školy.
Prednedávnom sme gratulovali našim dvom žiakom, Lenke Koristekovej (2.B) a Jankovi Sližikovi (2.A), ktorí sa úspešne umiestnili v Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. To, že to bolo správne rozhodnutie, dokazujú diplomy, ktorými sa môžu popýšiť po Regionálnom kole. Obom blahoželáme a Lenke prajeme veľa šťastia do ďalšieho kola.

           

Workshop o ľudských právach

Žiaci III.B. absolvovali v rámci Občianskej náuky ďalšie neformálne vzdelávanie zamerané na ľudské práva, kritické myslenie, podporu tolerancie a vzájomného porozumenia. Odborné workshopy sú organizované na Evanjelickom gymnáziu vďaka Centra komunitného organizovania a Agentúry pre rozvoj Gemera v rámci projektu School of active cityzens. Žiaci bližšie diskutovali s Danou Trombitášovou o otázkach rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie, homofóbie a i. Aktivity budú pokračovať „živými knižnicami“.

Olympiáda ľudských práv - národné kolo

Ďakujeme Petrovi Dibalovi, V.B., že reprezentoval našu školu na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv v Modre v dňoch 5.4 - 7.4.2017.

Dracula and the Eco warrior

Dňa 10.04.2017 sa študenti 3.A triedy zúčastnili divadelného predstavenia DRACULA AND THE ECO WARRIOR, v ktorom hrali herci zo Spojeného kráľovstva. Autorom je anglický herec a režisér Paul Stebbings. Divadelné predstavenie sa konalo v Žiline. Spracovanie príbehu bolo veľmi netradičné. Novodobý Dracula v tomto príbehu nepil iba ľudskú krv, ale doslova "vysával" život z našej planéty. Vysmieval sa klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu. Spojenie celosvetového problému so známym románom Dracula bolo veľmi zaujímavé. Toto divadelné predstavenie nás veľmi zaujalo najmä svojím prevedením. Veľmi radi sa zúčastníme na anglických predstaveniach aj v budúcnosti. (Timea Laššáková)

Nemecko +

Lenka Koristeková, II.B. získala na základe jej vynikajúcich výkonov v nemeckom jazyku v programe Nemecko Plus štipendium na pobyt v Nemecku. Vycestuje do Nemecka v auguste na 18 dní, kde bude ubytovaná v hosťovskej rodine, zúčastní sa vyučovania na gymnáziu a nazáver absolvuje pár dní v Berlíne. Gratulujeme. Lenka Koristeková, IIB, wurde aufgrund ihrer besonderen Leistungen in der deutschen Sprache ein Aufenthaltsstipendium zur Teilnahme am Programm „Deutschland Plus“ zuerkannt. Sie wird im August für 18 Tage nach Deutschland fahren, in Hameln ein einer Gastfamilie wohnen und am Unterricht im Gymnasium teinehmen und zum Abschluss für ein paar Tage nach Berlin fahren. Herzlchen Glückwunsch!
Dorothee Burkert

School of active citizens

Dňa 4.4.2017 sa v Evanjelickom spolku konala aktivita v rámci projektu School of active citizens, ktorá bola zameraná na revitalizáciu školského parlamentu. Ako žiaci Evanjelického gymnázia sme sa na chvíľu mohli stať súčasťou školského senátu alebo členom mestského zastupiteľstva. Pevne veríme, že si všetci zúčastnení panelovej diskusie niečo z prednášky odniesli a záujemcom o miesta v Školskom parlamente EVG prajeme veľa šťastia v kandidatúre. Prihlasovať sa môžete do 11.4.2017 cez Google form, ktorý čoskoro zverejníme. Nových uchádzačov o miesta čakajú tvorivé workshopy ohľadom aktívneho členstva v školskom parlamente a veľa zaujímavých aktivít.

Prednášky o časticovej fyzike

3.apríla 2017 sa študenti tretích ročníkov zúčastnili prednášok o časticovej fyzike, ktoré sa konali v priestoroch Univerzity Mateja Bela. Témami prednášok boli: Štandardný model fyziky elementárnych častíc, Experimentálne metódy fyziky vysokých energií a Zaujímavý život časticového fyzika. Dozvedeli sme sa mnoho nových zaujímavých poznatkov o molekulách, atómoch, CERNe, bozónoch, Veľkom hadronovom urýchľovači (LHC) i o mnohých dalších témach. Prednášajúcimi boli: Doc. Boris Tomášik, Mgr. Pavol Bartoš, PhD. a Mgr. Michal Mereš, PhD. Prednášky sa nám veľmi páčili a určite na pôdu tejto univerzity v budúcnosti radi opäť zavítame. (Timea Laššáková)

Das Deutsche Sprachdiplom

V marci sa na našej škole konala skúška „Das Deutsche Sprachdiplom I.“ Zúčastnilo sa jej 28 žiakov prevažne III. ročníka z nemeckého bilingválneho štúdia. Nedali sa ale zahanbiť ani žiaci z anglických tried. Skúška pozostávala z viacerých častí, po samotnom prihlasovaní nasledovala pilotná skúška (die Pilotprüfung), ktorá každoročne prebieha za účasti vybraných žiakov z druhého ročníka, ktorí si pripravia svoje prezentácie. Táto časť je pre samotných prihlásených žiakov obzvlášť prospešná, pretože v praxi môžu vidieť samotný priebeh a hodnotenie ústnej časti skúšky a tým eliminovať mnohé nedostatky a vystríhať sa chybám.
9.3.2017 prebiehala písomná časť skúšky pozostávajúca z 3 samostatne hodnotených časí: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a slohová práca. V dňoch 20.3. – 22.3.2017 žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti v nemeckom jazyku v ústnej časti. Som nesmierne rada, že môžem konštatovať dosiahnutie vynikajúcich výsledkov ústnej časti, kde drvivá väčšina dosiahla stanovenú hranicu úrovne B1. Niektoré odpovede siahali aj do vyššej úrovne B2, čo nás - vyučujúce nemeckého jazyka - nesmierne teší. Na konci mája očakávame výsledky z písomných častí skúšky, ktoré sú opravované v Nemecku. Všetkým držíme palce k dosiahnutiu certifikátu DSD I. (Karin Straková)

Jugend debattiert

JUGEND DEBATTIERT - Mladí debatujú
"Jugend debattiert international - Länderwettbewerbe in Mittel- und Osteuropa" ist ein deutschsprachiger Schülerwettbewerb in Estland, Lettland, Litauen, Polen, Russland (Moskau und St. Petersburg), der Slowakei, Slowenien, Tschechien, der Ukraine und Ungarn.
Seit 2016 beteiligen sich die DSD Schulen in der Slowakei an diesem Wettbewerb und dieses Jahr ist das EvG zum ersten Mal dabei.
In einer AG und im Unterricht haben sich Schüler auf die Teilnahme vorbereitet und am Freitag den 17.3.2017 wurden in zwei Debatten die Schulsieger ermittelt. Vanda Klčová, Veronika Kseňáková, Lenka Koristeková / Amália Bošelová werden jetzt die Schule im Schulverbundfinale am 24.3. in Bratislava vertreten. Sollten sie zu den Siegern des Schulverbundfinales gehören, würden sie für eine Woche in Deutschland auf das Landesfinale der Slowakei vorbereitet. Das internationale Finale 2017 wird im September in Tallin stattfinden. Wir drücken unseren Schulsiegern die Daumen und wünschen ihnen viel Erfolg.
Barbara Weishaupt, Dorothee Burkert


Mladí debatujú
Jedná sa o súťaž žiakov stredných škôl zo strednej a východnej Európy (Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska). Od roku 2016 sa súťaže zúčastňujú školy zapojené do DSD – programu aj zo Slovenska a tento rok sa zapojilo i EVG po prvý raz.
Žiaci sa pripravovali na účasť v súťaži počas krúžku aj počas vyučovania a v piatok 17.3.2017 sa konala debatná súťaž dvoch tímov na školskej úrovni. Vanda Klčová, Veronika Kseňáková (IV.B), Lenka Koristeková / Amália Bošelová (II.B) budú reprezentovať školu v Bratislave 24.3.17 na finále. V prípade ich úspechu je pre ne pripravený týždenný pobyt v Nemecku. Medzinárodné finále sa bude konať v septembri 2017 v Taline.
Našim víťazkám držíme palce a prajeme veľa úspechov.
Preklad: Karin Straková

International Womens Day

8. marca sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili besedy v priestoroch ŠVKBB s pracovníčkou americkej ambasády - Emmou. Téma našej besedy bola International Women's Day (Medzinárodný deň žien). Hovorili sme o diskriminácii a postavení žien v spoločnosti. Úlohou besedy bolo poukázať na rovnoprávnosť ženského a mužského pohlavia. Ku koncu besedy nám Emma povedala zaujímavé informácie o Bostone, ktorý je jej rodným mestom.
(Timea Laššáková)

Prvé miesta v krajskom kole v anglickej olympiáde (2c1 aj 2c2)

15. februára 2017 sa dvaja študenti našej školy zúčastnili krajského kola 27. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Obaja boli úspešní a dokázali využiť teoretické vedomosti aj praktické zručnosti v plnej miere natoľko, že postúpili do celoštátneho kola súťaže každý vo svojej kategórii. Adam Kopáčik v kategórii 2C1 a Tamara Benčiková v kategórii 2C2.

Návšteva zo SAV

20. februára k nám prišli dve vedecké pracovníčky z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Tie študentom našej školy, prevažne maturantom s ašpiráciou pokračovať v štúdiu biológie a chémie, priblížili onkologický výskum na Slovensku. Prvá slečna nám prednášala o vplyve chemikálií na karcinogénne a zdravé bunky tkanív. Opísala nám presný postup, ktorý sa musí dodržiavať pri výskume akéhokoľvek liečiva, či už prírodného alebo umelého. Tiež nám boli ukázané zložité grafy obsahujúce pozorované dáta, s ktorými vedci musia pracovať. Druhá prednášajúca nás oboznámila s historicky novou, zatiaľ úplne nepreskúmanou tématikou - endozómov a exozómov a ich spojitosťou s chorobami človeka. Dozvedeli sme sa o pekelne drahých vedeckých prístrojoch, ktoré sú nevyhnutné pre výskum a porozumenie onkologických chorôb, ktoré sme si však v minulosti nemohli dovoliť. V dnešnej dobe aj vďaka nadáciám, ktoré zbierajú finančné prostriedky na podporu boja proti rakovine, sme ako krajina boli schopní kúpiť množstvo takýchto prístrojov. Ako štát sme sa osamostatnili nie len vo výskume, ale aj v diagnostike onkologických ochorení našich pacientov, napríklad leukémie. Sme veľmi vďační, že si na nás tieto sympatické slečny našli čas. Možno v budúcnosti aj niektorí z nás budú pracovať na podobnom výskume.


1. miesto v krajskom kole nemeckej olympiády

Blahoželáme Benjaminovi Lachmannovi zo IV.B. triedy, ktorý úspešne reprezentoval našu školu a stal sa víťazom krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Zároveň mu prajeme veľa úspechov do celoštátneho kola a držíme palce.

Dejepisná olympiáda

Na našej škole konalo školské kolo dejepisnej olympiády. No a tu sú výsledky: 1. miesto s počtom bodov 22,5 získal Erik Chamula zo 4. B, 2. miesto s 22 bodmi patrí Michalovi Oravcovi zo 4. C a na treťom mieste sa umiestnil s 20 bodmi Filip Žiljak zo 4. B. Víťazovi gratulujeme!

Expert

Aj tento rok sa študenti našej školy zúčastnili vo vedomostnej súťaži EXPERT. Súťažilo sa v kategóriách: Góly, body, sekundy; Svetobežník; Mozgolamy; Dejiny, udalosti, umenie; Do you speak English? Spolu sa zapojilo do tejto súťaže 55 študentov, 6 z nich dostalo DIPLOM EXPERTA a boli jednými z 10% najúspešnejších zúčastnených študentov v celej SR. Celkovo sa na Slovensku zapojilo do tejto súťaže 9384 žiakov. Všetci zúčastnení obdržali účastnícky diplom.  Víťazom gratulujeme!

Olympiáda ľudských práv - postup do celoštátneho kola

Srdečne blahoželám Petrovi Dibalovi, (V.B.) za úspešnú reprezentáciu našej školy na krajskom kole Olympiády ľudských práv a postup do celoštátneho kola.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Aj tento rok sme sa už po 11.-krát spoločne so žiakmi ZŠ Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici pridali k modlitbám veriacich celého sveta pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. K spoločným modlitbám sa naše školy zišli na dvoch stretnutiach v rímsko-katolíckom kostole a v evanjelickom kostole. Tohtoročný Týždeň modlitieb pripravili kresťania v Nemecku pri príležitosti 500. výročia reformácie a za tému si zvolili slová vychádzajúce z 5. kapitoly Druhého list Korintským: „ZMIERENIE – ŽENIE NÁS KRISTOVA LÁSKA“. Reformácia bola príležitosťou k opätovnému zameraniu sa na to, že spása nám bola darovaná z milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Kristova láska sa stáva hnacou silou, ktorá nás ženie k tomu, aby sme prekonávali rozdelenia a usilovali sa o zmierenie. To je základom aj pre naše ekumenické stretnutia, ktoré majú vyjadriť našu spoločnú vieru v jedného Pána Boha.

Úspechy v okresnom kole nemeckej olympiády

Wer keine fremde Sprache beherrscht, kennt auch seine eigene nicht. Dňa 19.1.2017 sa konalo Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Naše gymnázium úspešne reprezentovali 2 žiačky - Viktória Mišovcová v kategórii 2A a Anna Tatjana Andersson v kategórii 2B. Obe žiačky robili nášmu gymnáziu dobré meno. Zároveň týmto chceme poblahoželať Viktórii Mišovcovej z triedy 2.A, ktorá vo svojej kategórii získala 2. miesto a postupuje tak na Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Gratulujeme a želáme veľa šťastia na Krajskom kole.

1. miesto v okresnom kole anglickej olympiády

18. januára 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Prvé miesto v kategórii žiakov 2C2 získala Tamara Benčiková zo IV.A triedy. Víťazke srdečne blahoželáme a držíme jej palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať vo februári 2017.

Lyžiarsky kurz s partnerskou školou

Naši žiaci spoločne s nemeckými kamarátmi absolvovali lyžiarsko-snowboardový kurz v Štrbe. Prežili sme 4 nezabudnuteľné dni. Počasie bolo naozaj úžasné a kulisu na svahu nám robili naše veľhory - Vysoké Tatry. Ďalší program výmenného pobytu pokračuje v Banskej Bystrici a jej okolí. V piatok sú pripravené školské Služby Božie, kde nám kázňou slova Božieho poslúži dôstojný biskup západného dištriktu Mgr. Milan Krivda.

Tretie miesto na turnaji vo volejbale

S veľkou radosťou a potešením Vám oznamujem, že škola dosiahlaveľký športový úspech Evanjelické gymnázium získalo 3. miesto na turnaji vo volejbale. Veľký APLAUS pre našich chalanov a baby ktorí to tam dotiahli tak ďaleko a zahrali vynikajúce sety (nechcem sa chváliť hral som aj ja 2 minutky). Dúfam že nám to pôjde aj naďalej tak dobre a len a len lepšie a máme byť na koho hrdí. Veľká pocta aj trénerovi! Jeho športový duch, stres a nervy nás zo strachu donútili hrať poriadnu hru. P.S.Najlepším hráčom Karlosovi a Herkulesovi gratulujem, bez nich by to bolo ako chleba bez masla. Erik Chamula

Zbierka Daruj Vianoce

Študnentská rada ďakuje všetkým zúčastneným prispievateľom na zbierku Daruj Vianoce.
 

Ústna časť nemeckej skúšky – Deutsches Sprachdiplom II.

Dňa 15.12.2016 žiaci našej školy absolvovali druhú - ústnu časť skúšky pre získanie medzinárodného certifikátu DSD II. V tvorivej atmosfére odzneli nimi zvolené prezentácie, témy, nadväzovali rozhovory a otázky skúšajúcej komisie. Gratulujem všetkým zúčastneným k výborným výsledkom a dosiahnutiu úrovne C1 (SERR) z ústnej časti. Verím, že výsledky z písomnej časti budú rovnako pozitívne. (PhDr. Karin Straková)

Maratón písania listov 2016

12.decembra sme sa už po tretíkrát zapojili v mene organizácie na podporu ľudských práv, Amnesty International Slovensko, pri príležitosti medzinárodného Dňa ľudských práv (10. 12.) do medzinárodnej akcie na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí – Maratónu písania listov 2016. Aj tento rok bolo hlavným cieľom písania poslať čo najviac listov s výzvami vládam jednotlivých krajín s upozornením na porušovanie práv konkrétnych ľudí a skupín a vyjadriť solidaritu ľuďom, ktorí sú nespravodlivo väznení a prenasledovaní. Z konkrétnych prípadov ľudí na celom svete sme si vybrali dva, a to prípad boja o záchranu pôdy pôvodných obyvateľov rieky Peace z Kanady a prípad dievčaťa z Malawi, ktoré je v ohrození života kvôli poverám, vyplývajúcim z jej dedičného ochorenia – albinizmu a podporili ich prostredníctvom napísania 45 listov tamojším vládam. Listy napísali študenti 3. ročníka. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD.)

  

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Evanjelickom gymnáziu sa uskutočnil 13.12.2016.  Počas tohto dňa v Evanjelickom spolku vystúpil s príhovorom a prezentáciou riaditeľ školy. V priestoroch školy na Skuteckého 5 boli pripravené prezentácie anglickej a nemeckej bilingválnej sekcie. Návštevníci sa mohli zúčastniť na vyučovaní a pozrieť si v sprievode zástupkyne riaditeľa a sestry farárky Durajovej priestory Evanjelického gymnázia. Počas tohto dňa naše priestory navštívilo takmer 200 účastníkov.

V Národnej rade Slovenskej republiky

Dňa 6.12.2016 navštívili naši maturanti NR SR - jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Po prehliadke vnútorných priestorov parlamentu, oboznámením so štátnymi symbolmi, históriou vzniku národnej rady na území dnešnej SR, ako aj s významnými dejateľmi a národovcami nás previedla PhDr. Lujza Kittlerová, odbor Komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Následne pokračovala priamo v priestoroch rokovacej sály odborná prednáška o fungovaní a práci NR SR, o legislatívnom procese, o cieľoch NR SR a rokovacom poriadku, s ktorými nás oboznámil JUDr. Peter Vodráška z odboru Parlamentného Inštitútu. Aj týmto spôsobom sa chcem obom srdečne poďakovať za ich ústretovosť a odborné poznatky. V závere mali možnosť žiaci našej školy klásť svoje otázky. (PhDr. Karin Straková)

Exkurzia v Budapešti

V predvianočnom období dňa 2.12.2016 sme mali možnosť spoznať históriu a adventnú atmosféru maďarského hlavného mesta - Budapešti. Po niekoľkohodinovej ceste sme vystúpili na Námestí hrdinov, uprostred ktorého stojí Pamätník tisícročia, ktorý zdobia sochy významných osobností maďarskej histórie, umiestenené v polkruhovej kolonáde. Náš výlet pokračoval návštevou Baziliky svätého Štefana, kde sme absolvovali prehliadku interiéru tejto významnej stavby. Nasledujúcou zastávkou bol Budínsky hrad, bývalé sídlo uhorských kráľov, kde sme mohli vidieť výmenu stráží. Výhľad bol nádherný, no ešte krajší sa nám naskytol z Rybárskej bašty. Budapešť - "krásku na Dunaji" sme mali ako na dlani. Konečnou a najviac očakávanou zastávkou však boli tradičné vianočné trhy na Námestí Vörösmarty s množstvom stánkov, tradičnými remeselníckymi výrobkami a vychýrenou maďarskou kuchyňou. Kvôli nepriaznivému počasiu boli síce zatvorené, ale aj tak si každý prišiel na svoje. Vo večerných hodinách sme sa vrátili späť plní vtipných zážitkov a hlavne idylickej nálady a atmosféry. (Nikola Jančeková)

Expert

Dňa 1.12 sa uskutočnila celoslovenská súťaž Expert. Z našej školy túto súťaž absolvovalo 56 študentov. Súťaž pozostávala z dvoch testov, ktoré si žiaci sami zvolili (anglický jazyk, umenie a dejiny, svetobežník, mozgolamy, góly body sekundy). Dominantnými témami sa stali mozgolamy a góly body sekundy. Verím, že naša škola získa veľa TOP expertov. Ďakujeme za reprezentáciu EVG. (PaedDr. Silvia Malysová)

Olympiáda ľudských práv

Dňa 5.12.2016 sa konala Olympiáda ľudských práv, ktorá pozostávala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť je zameraná na teoretické znalosti ľudsko-právnej problematiky a ústna časť podporuje argumentačnú rovinu, kde počas diskusie žiaci prezentovali svoje vlastné názory a návrhy riešenia problémov v spoločnosti. Víťazom sa stal Peter Dibala ( V.B) a na druhom mieste sa umiestnila Viktória Achbergerová (V.A). Ďakujeme všetkým zúčastneným za tvorivú atmosféru a ich vlastné príspevky a možnosti riešenia aktuálnych problémov. Víťazovi gratulujeme, zároveň prajeme veľa odhodlania pri ďalšom štúdiu a pri reprezentácii školy v krajskom kole. (PhDr. Karin Straková)

Exkurzia vo Viedni

Dňa 1.12.2016 sme absolvovali tradičný výlet do Viedne. Prvá zástavka bola, ako už býva zvykom, čokoládovňa v Kittsee. Ďalej sme pokračovali návštevou Prírodovedného múzea, kde si každý z nás našiel niečo, čo ho zaujalo. Po návšteve múzea sme sa presunuli cez krásne viedenské uličky na ešte krajšie vianočné trhy. Tu sme, samozrejme, ochutnali punč a taktiež sme nakúpili aj pár darčekov. (Jozef Šaranko)

Ekumenická konferencia v Nemecku - pozvánka

Mgr. Burkert ako členka Medzinárodného ekumenického združenia, Ev. gymnázium B. Bystrica a zástupcovia Rady rodičov študentov školy pripravujú aktivitu v auguste 2017 do Wittenbergu spojenú s účasťou na konferencii: O pravom poklade... Informácie o dotácii pre účastníkov nielen žiakov ale aj rodičov z nemeckej strany poskytne aj predseda rodičovkej rady Mgr. Zdenko Baranec (zdenko.baranec@gmail.com)

Beseda s nemeckým veľvyslancom

Žiaci nemeckej bilingválnej sekcie tretieho, štvrtého a piateho ročníka sa zúčastnili v novembri besedy organizovanej Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Ich pozvanie prijal veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky jeho excelencia Dr. Joachim Bleicker. Nosnou témou bolo predstavenie života diplomata, jeho úloh a úloh veľvyslanectiev vôbec. Na záver pútavej prezentácie nastal priestor pre otázky a diskusiu. Študentov zaujímali osobné postrehy veľvyslanca, ako aj jeho možný kariérny postup či spolupráca oboch štátov na medzinárodnej úrovni. Veľmi si vážim ako učiteľka NEJ, že naši žiaci pozitívne ocenili besedu a mohli sa i jazykovo zdokonaliť. (PhDr. Karin Straková)

Anglická olympiáda

24.11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách a do súťaže sa zapojilo 25 žiakov 1. – 4. ročníka anglickej aj nemeckej sekcie.
Ako to už býva, zvíťaziť môže len jeden, a preto sa najlepšími vo svojej kategórii stali:
Bibiana Hajová z 1.B (kategória 2A)
Patrik Hudec z 3.B(kategória 2B)
Adam Kopáčik z 3.B (kategória 2C1)
Tamara Benčiková zo 4.A (kategória 2C2)
Víťazom srdečne blahoželáme a budeme im držať palce v okresnom kole, do ktorého postupujú kategórie 2A, 2B a 2C2 a v krajskom kole olympiády, kde postupuje víťaz kategórie 2C1. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD.)

Nemecká olympiáda

Dňa 22.11.2016 si naši študenti zase raz zmerali svoje jazykové zručnosti v nemeckom jazyku. Nemeckej olympiády sa zúčastnilo 24 študentov v troch kategóriách. 

V kategórii 2A, teda nižšie triedy anglickej sekcie, zvíťazila Viktória Mišovcová z triedy 2.A.
V kategórii 2B, vyšších tried anglickej sekcie, zvíťazila Anna Tatjana Andersson zo 4.A

V nemeckej bilingválnej sekcii, teda v kategórii 2C, zvíťazil Benjamin Lachmann zo 4.B.

Zároveň chceme pochváliť všetkých študentov za ich snahu a poďakovať sa im za to, že robia dobré meno našej škole. Víťazom ešte raz gratulujeme a držíme palce na okresnom a krajskom kole. (PhDr. Katarína Hakelová)

Deň vysokoškoláka

Ani dňa 16.11.2016 sa žiaci z Evanjelického gymnázia nezaobišli bez skvelých zážitkov a hlavne skúsenosti! Naším hostiteľom bola Fakulta ekonomiky a manažmentu. Možnosť zúčastniť sa interaktívnych prednášok o študovaní v zahraničí a výberu školy do budúcna mali žiaci tretích, štvrtých a piatych ročníkov. Stali sme sa účastníkmi neformálnej diskusie o školskom systéme v Louisiane pod vedením profesora Johna Devina. Na svoje si prišli aj milovníci kuchyne Indonézie a priblížili sme si kultúru indonézskeho sveta a života v ňom. Vedeniu školu a pánovi profesorovi Sojkovi ďakujeme za sprostredkovanie tohto poučného "výletu" (Eva Mária Stiešová)

Lektori výstavy Múzea SNP

16. 11. 2016 prevzali naši lektori putovnej výstavy pod názvom Slovenské národné povstanie Martina Hlavatá, Simona Hanesová, Peter Dibala, Jana Luptáková, Viktória Achbergerová, Mária Vanková, Samuel Marčok a Marek Veselovský certifikáty potvrdzujúce ich lektorské pôsobenie z rúk pani PhDr. Odrobiňákovej a PhDr. Sotákovej z Múzea SNP v B. Bystrici. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s touto významnou inštitúciou v budúcnosti. (Mgr. Slavka Keratová)

 

Deň vedy a techniky

Dňa 11.11.2016 sa vybraní študenti tried 3.A a 3.B zúčastnili Dňa vedy a techniky na Fakulte prírodných vied UMB.
Mali príležitosť si vyskúšať niekoľko zaujímavých pokusov z oblasti fyziky v laboratóriách pod vedením p odborného asistenta Martina Hrušku a p. docentky Jany Raganovej. Dozvedeli sa množstvo nových informácií, a tým si rozšírili svoje vedomosti. (Nikola Jančeková)


Prednášky na katedre fyziky UMB

Dňa 11.11.2016 sa vybraní študenti tretích ročníkov zúčastnili fyzikálnych prednášok spojených s experimentami o tlaku, vztlakovej sile a o zaujímavostiach používania elektrotechniky v praxi na katedre fyziky UMB Banská Bystrica. (Eva Mária Striešová)

 

Cosmos Discovery

Dňa 8.11.2016 sme sa so študentmi štvrtých ročníkov zúčastnili výstavy Cosmos Discovery, počas, ktorej sme sa "prešli" prierezom svetovej kozmonautiky a objavovaním vesmíru. Mali sme možnosť vidieť unikátne veci, ktoré sa skutočne na istý čas ocitli vo vesmíre, oboznámiť sa bližšie s rôznymi vesmírnymi misiami, či vidieť makety rôznych družíc. (Mgr. Michaela Výbošťoková)

Výmenný pobyt v Sachsenheime

Žiaci II.B, II.A a III.B absolvovali v októbri už 12 výmenný pobyt v Lichtensterngymnasium Sachsenheim neďaleko Stuttgartu. Na privítanie viala počas celého pobytu pred školou naša vlajka a v hlavnej budove visel nápis „Vitajte u nás“. Pripravený program bol zaujímavý, popri návšteve vyučovacích hodín a zdokonaľovaní sa v nemeckom jazyku, sme spoznávali aj krásy južného Nemecka. Celkovú pozitívnu atmosféru umocnilo prekrásne slnečné počasie. Zo strany nemeckých vyučujúcich, riaditeľa p. Gronbacha a rodičov hosťovských rodín si skupina našich žiakov opakovane vypočula slová chvály, nielen kvôli ich znalostiam z NEJ, ale aj vďaka ich snahe počúvať a naučiť sa čosi nové. Počas pobytu bola zorganizovaná i slávnostná akadémia – „Partnerschaftsfest“, na ktorú si naši žiaci pripravili prezentáciu o mestách a obciach, odkiaľ pochádzajú a kvíz pre nemeckých priateľov. V slávnostný večer odzneli spoločne zaspievané hymny oboch krajín a príhovory riaditeľa školy a vyučujúcich. Opätovná návšteva nemeckých žiakov u nás je plánovaná v januári 2017. (PhDr. Karin Straková)

Eva Umlauf

Die Nummer auf deinem Unterarm ist so blau wie deine Augen
Číslo na tvojom predlaktí je také modré ako tvoje oči


Študenti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici sa 26.10 2016 zúčastnili besedy s detskou lekárkou a trúfam si povedať, že aj spisovateľkou Evou Umlauf. Je jednou z mála židovských detí, ktoré prežili Osvienčim. Práve preto ju mnohí po návrate z Osvienčimu nazývali „zázrak.“ Narodila sa v roku 1942 v pracovnom tábore v Novákoch. Po jej príchode do koncentračného tábora Osvienčim, v roku 1944, ich už Nemci nestihli zabiť v plynových komorách. Ako 2-ročná prežila neľudské zaobchádzanie a odlúčenie od matky, ktoré bola internovaná v inom bloku. Otca videla poslednýkrát na peróne, kde ich lekári selektovali na práceschopných a tých, ktorí išli rovno do plynu. Mnohí členovia jej rodiny počas holokaustu zahynuli. Po vojne vyrástla v Trenčíne. Vyštudovala medicínu v Bratislave. Od roku 1967 žije v Nemecku. Venuje sa psychoterapeutickej praxi. Má troch dospelých synov a dve vnučky. Napísať svedectvo o minulosti považovala za svoje poslanie. Jej matka nebola schopná rozprávať o zverstvách fašistického režimu, čo sa odzrkadlilo na jej hlbokých depresiách v pokročilom veku. A práve toto svedectvo je akýmsi zadosťučinením, a to nie len pre jej matku. Parafrázujúc pani Umlauf, táto kniha nemá byť obžalobou ani výčitkou, má byť výstrahou. Výstrahou, aby sme sa už nemuseli nikdy v budúcnosti dívať do láskavých ale ubolených očí „starých detí“, ako sama seba nazvala pani Umlauf. (PhDr. Katarína Hakelová)

Denník Anny Frankovej

Dňa 20.10.2016 sa triedy 4.ročníka zúčastnili predstavenia s myšlienkou, na ktorú by sme nemali zabúdať. Divadelnú hru režírovala už v divadle známa Júlia Razusová. Dramatizácia bola vytvorená podľa jediného zdroja a to knihy Denník Anny Frankovej. Tento denník s károvaným červeným obalom dostala Anna ako narodeninový darček. Ako už možno tušiť, nebol dôležitý obal ale vnútro a tajomstvo skrývania, tajenia existencie a strachu o vlastný život pred Zelenou armádou. Záver príbehu rodín Frankovej a van Daanovej je aj cez všetky prežité skúšky prežitia najsmutnejší. Z dňa 1.8.1944 nájdeme v denníku posledný zápis. Tri dni nato vtrhla do úkrytu polícia a rodiny sa už viac nestretli. Toto predstavenie by malo zostať v našich mysliach. Hovorí o hrôzach vojn. Aj keď v hre neboli priamo ukazané, každý vie, čo sa dialo mimo úkrytu. (Ondrej Baranec 4.B)

Prednáška o amerických národných parkoch

Pondelok 10.10. 2016 sme sa my, piataci, zúčastnili prednášky Gregga Losinskeho o amerických národných parkoch. Prednáška, ktorú sme absolvovali v angličtine bola veľmi dobre spracovaná. Obohatila nás prierezom stručných, zaujímavých a dobre zapamätateľných informácii. Okrem národných parkov v USA, sme si vypočuli aj o medveďoch, či ostatných živočíchoch. Taktiež sme sa dozvedeli, že lektor prednášky, Gregg Losinski, ktorý momentálne pracuje ako ranger v americkom štáte Idaho, pochádza pôvodom zo Slovenska. Okrem iného, organizuje slovensko-americko-kanadský projekt vrámci ktorého sa snaží predísť príchodu medveďov do kontajnerových odpadkov v Tatrách. Všetci sme boli veľmi radi, že si na nás pán lektor našiel čas, a že sme si naše poznatky a vedomosti mohli rozšíriť opäť o obzor vyššie. (Mária Dominika Vanková, 5.A)

DSD diplom I. stupňa

Tak ako je jeseň časom zberu úrody, tak aj naši žiaci mali možnosť zažiť pocity úspechu a zadosťučinenia po ich tvrdej práci, ktorá sa oplatila. Po niekoľkých desiatkach, či stovkách hodín nemeckého jazyka nastal konečne ten čas, keď bola snaha odmenená. Rok 2016 bol mimoriadne úspešný a diplom DSD 1 si z rúk zástupcu nemeckej strany Kulturministerkonferenz pána Christopha Henßena mohlo prebrať 35 študentov Evanjelického gymnázia. Veríme, že to bol len čiastkový cieľ a ďalšia motivácia na ceste za diplomom DSD 2.
Na tomto mieste sa chceme poďakovať pani Šmelkovej za organizačné zabezpečenie akcie a poskytnutie reprezentačných priestorov Vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a v neposlednom rade našim študentom, Patrikovi Píšovi a Alexandre Vidholdovej, za kultúrny program.  Na koniec si dovolím parafrázovať slová, ktoré nech posmelia a motivujú ďalších záujemcov o štúdium jazykov.
Kto neovláda žiaden cudzí jazyk, nepozná ani ten vlastný. (PhDr. Katarína Hakelová)

Beh na pustý hrad

Evanjelické gymnázium 8.10.2016 reprezentovali na športovom podujatí Beh na pustý hrad Mgr. Michaela Fidlušová a Miroslav Sršeň.

Sladká prestávka

Dňa 12.11.2016 sa na škole uskutočnila charitatívna akcia - Sladká prestávka. Organizátori ďakujú všetkým žiakom, ktorí napiekli a priniesli niečo sladké. A predovšetkým ďakujú všetkým čo nás prišli podporiť kúpou. Vyzbieralo sa 46,20€. Dúfajú ,že Vám chutilo a tešíme sa na Vás nabudúce. (Ema Choutková)

 Wimmer gymnasium Oberschutzen - výmenný pobyt

Len nedávno sme na facebookovej stránke nášho gymnázia mali odkaz pred prvou výmenou našich študentov do Rakúska. Čas je však nezastaviteľný a my už môžeme len bilancovať a spomínať na chvíle strávené u našich blízkych susedov.
Wimmers Gymnasium sme navštívili v dňoch od 19.9 do 23.9. 2016. Tento pobyt nám poskytol príležitosť spoznať krásnu krajinu a najmä nových ľudí. Spoznali sme mnohé zaujímavé miesta, ktoré sme navštívili s našimi „spolužiakmi“. Navštívili sme zmrzlináreň, videli sme a hlavne ochutnali výrobu čokolády v čokoládovni Spiegel v Bad Tatzmandorfe. V mestečku Bernstein sme mali možnosť spoznať proces výroby šperkov z krásneho zeleného polodrahokamu. Nezabudnuteľná bola návšteva Viedne, s jej mnohými pamätihodnosťami v centre mesta a hlavne s jej atmosférou. Mali sme možnosť zažiť na vlastnej koži spôsob života študentov, našich rovesníkov, ich starosti i radosti. V neposlednom rade sme mohli posúdiť naše znalosti cudzieho jazyka.
Tento výmenný pobyt nás všetkých zblížil, či už nás, žiakov Evanjelického gymnázia, ale aj nás s našimi zahraničnými spolužiakmi a v neposlednom rade aj profesorov oboch gymnázií. Týmto sa im chceme preto poďakovať za možnosť absolvovať tento pobyt a sme si istí, že spomienky naň nám ostanú na celý život. Viktória Mišovcová, 2.A

Výstava SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE

Od 14. septembra zdobí priestory našej školy putovná výstava Slovenské národné povstanie, ktorú sme pripravili v spolupráci s Múzeom SNP v B. Bystrici. Výstavu slávnostne otvoril pán biskup Mgr. Milan Krivda a od jej otvorenia si zaujímavé informácie o tejto významnej udalosti zo slovenských dejín vypočuli a výstavné panely prezreli nielen naši študenti ale aj žiaci zo Základnej školy SSV v B. Bystrici. Putovná výstava je lektorovaná ôsmimi lektormi - našimi skvelými piatakmi: Martinou Hlavatou,Simonou Hanesovou, Petrom Dibalom, Janou Ľuptákovou, Samuelom Marčokom, Viktóriou Achbergerovou, Máriu Vankovou a Marekom Veselovským.

Banskobystrický maratón 2016

Na Banskobystrickom maratóne v roku 2016 nášu školu reprezentovali dve družstvá. Družstvo študentov skončilo na 10. mieste a družstvo zamestnancov získalo 29 priečku z celkového počtu 141 štartujúcich štafiet.

 

Začiatok školského roku

Školský rok 2016/2017 sa začal na Evanjelickom gymnáziu službami Božími, 5.9.2016 v chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Kazateľom slova Božieho bol dôstojný brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda.

 

Školský rok 2015/2016

Literárna exkurzia na Oravu

Dňa 14.6.2016 sme sa zúčastnili jednodňovej literárnej exkurzie. Po tom, ako nás ráno vyzdvihol autobus, sme sa pobrali pod vedením sprievodcu do starého domu Martina Kukučína, vl. menom Mateja Bencúra, v Jaseňovej. Priblížili nám tam jeho potulný život cestovateľa, umelca, no i doktora a milujúceho manžela. V záhrade oproti jeho rodného domu, kde prežil svoje detstvo spolu so svojimi tromi súrodencami, stojí socha, ktorá bola originálne postavená chrbtom ku Kukučínovmu rodisku. Symbolizovalo to práve jeho srdce dobrodruha, pretože keď prišiel domov, bolo to len „na skok“, vždy sa potom zase vybral do sveta. Potom sme sa presunuli do Dolného Kubína, kde sme navštívili múzeum Pavla Országha Hviezdoslava. Keďže dom, v ktorom sa narodil vyhorel, presne taká istá malá podobizeň bola postavená v interiéroch múzea. Okrem toho sa tam za sklami vitrín vynímali jeho rukopisy a časti jeho prác. Nachádzali sa tam aj tradičné kusy odevov, jeho bežné písacie potreby a mnohé ďalšie zaujímavé predmety, ktoré nám pomohli nazrieť do života tohto významného slovenského spisovateľa. Potom nás čakala dlhá cesta pod Babiu horu. Oravská Polhora je skutočným rajom na zemi, kde sa nachádza prenádherná príroda, ale taktiež aj hájovňa, ktorej obyvatelia poskytli základy hlavným postavám románu Pavla O. Hviezdoslava – Hájnikova žena. Prvé skutočne literárne múzeum na Slovensku stráži Hviezdoslavove rukopisy. Nechýba ani povestná pelerína, charakteristická časť odevu básnika. Tiež sme tu mali možnosť dozvedieť sa niečo nové o básnikovi Milovi Urbanovi, ktorý začal tvoriť už ako 16-ročný a je autorom nášho najprekladanejšieho diela – Živý bič. Ešte však musím dodať, že nás všetci veľmi chválili za pozornosť a vzorové správanie. Ďakujeme za tento zážitok! (Ľubica Hanusková)

Fabian Lenk v Banskej Bystrici

Študenti 1.A a 1.B triedy sa 23.5. 2016 vo Vedeckej knižnici stretli s jedným z najznámejších nemeckých autorov pre deti a mládež, Fabianom Lenkom. Je autorom viac ako 170 kníh, ktoré sa preložili do viac ako 13 jazykov. Na Slovensku v súčasnosti vychádza jeho najpopulárnejšia séria kníh o detských detektívoch, cestovateľoch v čase. Beseda bola zameraná na jeho najnovšie dielo - Detektívi v čase - Podvod na olympiáde. Besedu tlmočil pán Michal Hvorecký, známy slovenský autor. Beseda bola veľmi pútavá, zaujímavá a tešíme sa na ďalšie pozvania.

Sladká prestávka

Znova ďakujeme tým, ktorí prispeli a taktiež napiekli na Sladkú prestávku. Výťažok pôjde pre Špeciálnu materskú školu pri Detskom integračnom centre v Banskej Bystrici. 

DSD diplom

Dňa 10.5.2016 sa uskutočnilo na mestskom úrade v Šali slávnostné odovzdávanie DSD – Diplomov II. stupňa z nemeckého jazyka. Je potešujúce konštatovať, že zo 7 žiakov a žiačok, ktorí sa na testovaní zúčastnili, 5 získali nemecký certifikát. Po úvodnom privítaní prítomných riaditeľom gymnázia zo Šale a krátkom programe žiakov školy nasledovalo odovzdávanie diplomov p. Österlenom – poradcom veľvyslanca SRN a odbornou poradkyňou pre ZfA p. Telge. Osobitná pochvala patrí Petrovi Dekrétovi, ktorý získal so suverénnym náskokom pred ostatnými najvyšší počet bodov v rámci celého Slovenska.
Všetkým úspešným žiakom a žiačkam z V.B triedy srdečne gratulujem a prajem veľa síl pri príprave na maturitné skúšky.

Sound of literature

Dňa 18.4.2016 sa na našej škole uskutočnil nultý ročník súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku SOUND OF LITERATURE. Zúčastnilo sa osem žiačiek a tri z nich získali cenu v troch kategóriách.Mária Dominika Vanková zo 4.A v kategórii vlastná tvorba, Jana Haškováz 3.A v kategórii poézia a Erika Žitniaková z 1.B v kategórii próza.

Maturity 2016

Aj na Evanjelickom gymnáziu sa od 15.3. do 17.3. konajú písomné maturitné skúšky. Maturujú žiaci z triedy 5.B v nemeckom bilingválnom štúdiu a posledná oktáva osemročného štúdia. Prajeme im veľa štastia.

Tamara Benčíková najlepšia v kraji v anglickom jazyku

10. februára sa študentky našej školy Tamara Benčiková z 3.A triedy a Ľubica Hanusková zo 4.B triedy zúčastnili krajského kola olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 2C1 a 2C2. Obidve študentky úspešne reprezentovali našu školu. Ľubica skončila na treťom mieste a Tamara svoju katagóriu vyhrala a tak nás bude reprezentovať aj naďalej v kategórii 2C2 v rámci celoslovenského kola olympiády, ktoré sa uskutoční v marci. Dievčatám blahoželáme a víťazke prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole olympiády.

Benjamin Lachman najlepší v kraji v nemeckom jazyku

Dňa 11.2. 2016 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča, v spolupráci s Centrom voľného času - Junior v Banskej Bystrici, konalo 26. kolo krajskej olympiády v nemeckom jazyku. Evanjelické gymnázium bolo zastúpené študentom 3.B triedy, Benjamínom Lachmannom, ktorý získal krásne 1. miesto v kategórii 2C a postupuje do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Educate Slovakia

2-5.2. 2016 nás v škole v rámci projektu ISEC "Educate Slovakia" navštívili dve zahraničné študentky Nadia z Gruzínska a Tammy z Taiwanu, ktoré nám vo svojich prezentáciách v angličtine v dvoch cykloch predstavili svoje krajiny vo všeobecnosti a neskôr aj špecificky rozprávali o svojich zvykoch a tradíciách. Prezentácie boli veľmi zaujímavé a každý z nás si z týchto hodín odniesol veľa nových poznatkov a inšpirácií na nové cestovateľské zážitky.

Olympiáda z dejepisu

12. februára sa 15 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola dejepisnej olympiády. Test preveril ich vedomosti zo svetových aj národných dejín a výsledky sú nasledovné: 1. miesto obsadil Filip Žiljak z 3.B, na druhom mieste sa umiestnil Erich Chamula taktiež z 3. B a tretie miesto patrí Jakubovi Sivčovi z 4. B.

Speakers program

27. januára sa študenti 1. a 3. ročníka v InfoUSA ŠVK zúčastnili stretnutia s americkou zástupkyňou Veľvyslanectva USA na Slovensku, pani Stephanie Fitzmaurice z kultúrneho oddelenia. Podujatie s názvom Speakers Program malo za cieľ priblížiť reálie a kultúru USA, americké sviatky a tradície. Hovorilo sa o sviatkoch všeobecne a konkrétnejšie bol predstavený Martin Luther King Day a Black History Month. V následnej diskusii sa študenti mohli pýtať aj na iné témy, ktoré ich zaujímali.

Desať rokov spolupráce s Nemeckou školou

25. januára zavítala na našu školu už po desiaty raz výprava nemeckých študentov a učiteľov z partnerskej školy Lichtenstern gymnasium Sachsenheim (Stuttgart). Počas služieb Božích a aj cez slávnostnú akadémiu k tomuto výročiu skonštatovali riaditelia obidvoch partnerských škôl Reinhart Gronbach a Slavomír Hanuska, že takáto dlhodobá spolupráca je veľmi vzácna a nezvyčajná. Na službách Božích bol slávnostným kazateľom slova Božieho dôstojný brat biskup ZD ECAV Milan Krivda. Ako je to pri našej spolupráci už tradíciou, spoločný pobyt študentov v závere návštevy spestril lyžiarsky výcvikový kurz v Lučivnej.

Lyžiarsky kurz v Lopušnej doline

V termíne od 18. do 22. januára sa konal lyžiarsky a snowbordový kurz pre starších lyžiarov a snowboardistov v Lopušnej doline.

Maratón písania listov

V predvianočnom období sme sa podobne ako vlani zapojili v mene organizácie na podporu ľudských práv, Amnesty International Slovensko, pri príležitosti medzinárodného Dňa ľudských práv (10. 12.) do medzinárodnej akcie na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí – Maratónu písania listov 2015. Aj tento rok bolo hlavným cieľom písania poslať čo najviac listov s výzvami vládam jednotlivých krajín s upozornením na porušovanie práv konkrétnych ľudí a skupín a vyjadriť solidaritu ľuďom, ktorí sú nespravodlivo väznení a prenasledovaní. Z konkrétnych prípadov ľudí na celom svete sme si vybrali 5 a podporili ich prostredníctvom napísania 34 listov tamojším vládam. Listy napísali študenti 1. a 3. ročníka. Dúfame, že aj prostredníctvom našich listov dosiahneme aspoň minimálny záujem o riešenie problémov týchto ľudí. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD)

Adventné služby Božie

22. decembra, cez posledný vyučovací deň v starom roku sa konali na našej škole služby Božie. Sestra spirituálka Mgr. Valentová sa nám v kázni slova Božieho prihovorila na základe textu Iz. 9,5 "Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja."  Pekným programom nás už tradične potešil náš školský spevokol. Prajeme všetkým požehnané prežitie vianočných sviatkov.

video spevokol

Vianočná zbierka pre deti v nemocnici

Chceme sa poďakovať každému, kto sa zapojil do zbierky pre detičky v nemocnici a taktiež aj za pomoc. Tu máte výsledok, je neuveriteľné, koľko sme toho vyzbierali aj napriek tomu, že sme menšia škola. Každému ešte raz ďakujeme. (jozef Šaranko)

Exkurzia v Budapešti

V období adventu sme sa vybrali nadýchať sa predvianočnej atmosféry do maďarskej metropoly, vraj prezývanej „kráska na Dunaji.“ Okrem návštevy hlavných vianočných trhov na Námestí Vorosmarty tér pred slávnou kaviarňou Gerbaud Coffee House sme absolvovali aj prehliadku historickej časti mesta. Vďaka pútavému výkladu pána sprievodcu sme exkurziu začali prehliadkou na Námestí Hrdinov, potom sme sa popri zábavných parkoch a hrade Vajda presunuli autobusom k bazilike sv. Štefana a na druhú stranu Dunaja do časti BUDA. Tu sme mali možnosť pozrieť si Rybársku baštu, odkiaľ sa nám naskytol prekrásny výhľad na mesto, a tiež kostol sv. Mateja a začiatok nádvorí hradného areálu. Odtiaľ sme sa vrátili do centra, kde sme si už nerušene vychutnávali pravú predvianočnú atmosféru mesta. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD)

Exkurzia vo Viedni

V dňoch 3. a 7.12. 2015 sme sa zúčastnili exkurzie do Viedne. Po niekoľkohodinovej ceste autobusom sme sa dostali do čokoládovne v Kittsee, kde sme videli video o vzniku a histórii firmy. Zároveň sme sa dozvedeli, že bola založená ako malý rodinný podnik, z ktorého sa neskôr stala celosvetová značka. Vzduch bol tak presýtený čokoládovou vôňou, že sme mali pocit, akoby sme tú čokoládu jedli. Ale aj napriek tomu sme si pár kúskov neodpustili, keď sme vošli do predajne, odkiaľ len zriedkakedy vyšiel niekto z prázdnymi rukami. S plnými taškami sme nasadli do autobusu a doviezli sa k Prírodovednému múzeu. Niekoho zaujali horniny a obdobie praveku, iných plazy, ryby, dinosaury alebo ostatné zvieratá. Času síce nebolo veľa, ale každý si tam to svoje našiel. Hovoriť o kráse Dómu svätého Štefana, malebných viedenských uličkách či kočiaroch by bolo zrejme zbytočné.  Po návšteve múzea sme sa presunuli na vianočné trhy, kde sme mali rozchod a každý hľadal to, čo chcel. Ochutnávka punču bola nevyhnutnou súčasťou, tak ako aj zháňanie drobných darčekov pre najbližších. Nastalo aj pár vtipných situácií, keď sme sa pýtali napríklad na cenu a začali sme koktať alebo sme miešali angličtinu s nemčinou, ale to patrí k tomu. Na záver by som rada poďakovala pani profesorkám, ktoré s nami ochotne išli a celý čas na nás dávali pozor. Za všetkých Vám ďakujem a tešíme sa na ďalší výlet. (V. Krýzlová)

 

Deň otvorených dverí

15.12.2015 sa na Evanjelickom gymnáziu uskutočnil deň otvorených dverí, na ktorom sme privítali viac ako 150 účastníkov.

Prezentácia školy     Buletin v pdf

 

Olympiáda v anglickom jazyku

02.12. sa študenti našej školy zapojili do 26. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Súťažili v kategóriách 2C1 a 2C2. Náročné úlohy v písomnej aj ústnej časti zvládli na výbornej úrovni, ale ako to už býva, vyhrávajú najlepší. V prvej kategórii sa víťazkou stala Ľubica Hanusková zo IV.A a v druhej kategórii obsadila víťaznú priečku Tamara Benčíková z III.A. Víťazkám oboch kategórií srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom a krajskom kole, kde budú našu školu reprezentovať. Pevne veríme, že budúci rok sa do olympiády zapoja aj študenti, ktorí študujú anglický jazyk ako cudzí jazyk a majú možnosť súťažiť v kategóriách 2A a 2B.

 

Sladká prestávka

Piatok 20.11. 2015

Ďakujeme všetkým, čo ochotne napiekli, a taktiež všetkým, ktorí kúpou niečoho ,sladkého' prispeli na Dom svätej Alžbety - krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov. S týmto strediskom naša škola spolupracuje už dlhšie obdobie, a veríme, že náš príspevok im pomôže vo vytváraní lepšieho a priateľskejšieho prostredia pre deti v ťažkej životnej situácii, ako aj ich rodičom túžiacim po lepšom živote.

Dúfame, že sa podobná akcia raz za čas zopakuje, a tak môžeme našou menšou pomocou niekomu veľmi pomôcť.

 

 

Návšteva partnerskej školy

V dňoch 12. -18.10.2015 sme mali 16-ti žiaci príležitosť zúčastniť sa na výmennom pobyte so žiakmi z Lichtensterngymnasium v Sachsenheime. Spoznali sme výnimočných ľudí a zažili nezabudnuteľné chvíle. Celý týždeň sme sa ani minútu nenudili. Už sa tešíme na ich príchod k nám v januári.

                                                                                                                                             Kolektív III.B

Školské služby Božie

Školské služby Božie pri príležitosti Pamiatky reformácie sa konali v stredu 28.10. 2015 v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Bystrici. Slovom Božím sa nám prihovoril brat konsenior Zvolenského seniorátu Mgr. Daniel Duraj. Sme vďační Pánu Bohu za požehnané chvíle na službách Božích.

Titanic

21. októbra sa 92 študentov zúčastnilo putovnej výstavy v bratislavskej Inchebe, ktorá bola dejiskom príbehu Titanicu - azda najslávnejšej lode v histórii ľudstva. Pri vstupe každý z nás dostal palubný lístok s menom a údajmi reálnej postavy Titanicu a na konci výstavy sme svoje meno mohli nájsť v zozname tých, ktorí prežili alebo naopak.  Začiatok výstavy nás uviedol do najdôležitejších dejinných udalostí začiatku 20. storočia a potom sme sa prostredníctvom krátkeho filmu dozvedeli o histórii vzniku lode. Postupne sme prechádzali priestormi lode, napríklad chodbou, ktorá viedla ku kajutám, či k veľkému schodisku. Mohli sme si prezrieť aj reálne predmety, ktoré ľudia v tej dobe skutočne používali. Pre dotvorenie atmosféry boli použité rôzne zvukové efekty, a tiež model ľadovca, ktorého sa mohli návštevníci dotknúť.Prostredníctvom hlasového sprievodcu sme sa o lodi a jej pasažieroch dozvedeli mnoho informácií, a preto sme odchádzali o poznanie a zážitok bohatší. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD)

Deutsches Sprachdiplom DSD 1

Dňa 14.10.2015 nám tak, ako po iné roky, zapožičala krásne reprezentačné priestory Vedecká knižnica v Banskej Bystrici. A práve tak, ako po iné roky, aj tento rok sme mohli s hrdosťou odovzdať nemecké jazykové diplomy DSD 1 študentom 5. a 4. ročníka Evanjelického gymnázia. Vieme, koľko námahy a mnohokrát aj sebazapierania stojí získať takýto diplom, a preto chceme úspešným študentom ešte raz zablahoželať a popriať veľa chuti do ďalšieho štúdia. Na tomto mieste sa chceme poďakovať Mgr. Šmelkovej z Nemeckej študovne ŠVK za jej ústretovosť a študentom Evanjelického gymnázia a Gymnázia Andreja Sládkoviča za hodnotný program. 

 

Taje biológie ...

Dňa 12.10. 2015 sme sa zúčastnili dvoch výborných prednášok, ktoré nám priblížili tému, ktorú teraz preberáme na biológii - genetiku. O ôsmej sa začala prvá prednáška s názvom „Taje biológie“, ktorou nás sprevádzal RNDr. Erik Mingyár, uznávaný vedec v oblasti molekulárnej biológie. Aktívne sme sa zapájali a niektorí si aj vyskúšali prácu s pipetou. 
Po krátkej prestávke sa začala druhá prednáška „Kam kráča medicína a kam kráča človek“. Prednášal prof. RNDr Peter Sýkora PhD, ktorý pôsobil ako vedecký pracovník a hosťujúci profesor na prestížnych univerzitách vo Veľkej Británii, USA, Škótsku či Singapure. Naša žiačka Lucia Mutišová, dokonca dostala od profesora za aktivitu a zaujímavé otázky jeho knihu! Gratulujeme. ( Ľubka Hanusková 4B)

 

Svet okolo nás

Dňa 19. októbra si žiaci tried 3.C a 3.B mohli vychutnať premietanie filmu India - Všetky farby Orientu v kinosále múzea SNP. Film, ktorý sa premietal v rámci projektu Svet okolo nás im priblížil reálny pohľad na Indiu - teda jej náboženstvo, kultúru, podmienky na život ale taktiež aj prírodné krásy a pamiatky. Hodinová interaktívna produkcia bola výsledkom trojmesačnej cesty naprieč Indiou. Žiakom sa dokument páčil a dozvedeli sa aj niečo nové.(Slávka Kubaseková 3C). Viac na www.svetokolonas.com

 

Študentská kresťanská konferencia

Žiaci Evanjelického gymnázia sa zúčastnili študentskej kresťanskej konferencie, ktorá sa konala tento rok v Maďarsku pri Balatone. Túto konferenciu organizuje asociácia kresťanských škôl, ktorej je naše gymnázium dlhoročným členom. Okrem intenzívneho prežívania rôznych duchovných aktivít umožňuje konferencia študentom stretnúť svojich rovesníkov z celého sveta. Taktiež sa zdokonaľujú v anglickom jazyku, ktorý je na konferencii komunakačným jazykom.

Návšteva v NR SR

Žiaci tretích ročníkov absolvovali dňa 1.10.2015 exkurziu do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Súvisela s oblasťami predmetu občianska náuka – právo a politológia, ktoré sa práve v tomto ročníku preberajú. Žiakov zaujal odborný výklad o fungovaní parlamentu a jeho úlohách, pohľad na štátne symboly vo vestibule budovy, rokovacia sála. Snáď najpútavejší bol pohľad z balkóna pre verejnosť, odkiaľ sme mohli naživo sledovať schôdzu parlamentu. Zároveň nás v úvode schôdze srdečne privítal predseda parlamentu Ing. Peter Pellegrini.  (PhDr. Karin Straková) 

Exkurzia v Prahe

Exkurzia v Prahe
V dňoch 30.9. – 2.10. 2015 mali naši žiaci možnosť spoznať históriu a kultúru českého hlavného mesta – Prahy.
Videli sme mesto dýchajúce históriou s úžasnou architektúrou a množstvom krásnych starých budov, kľukatiacich sa uličiek a slávnych pamiatok, ako je Karlov most, Staromestské námestie, Pražský hrad a ďalšie. Navštívili sme viaceré múzeá a výstavy. Už len prechádzka po zrekonštruovaných barokových, rokokových a secesných uličkách bola pre mnohých nezabudnuteľným zážitkom. Po troch dňoch strávených v Prahe sme získali k mestu vzťah a túžbu opäť ho navštíviť. (Mgr. Petra Šuhajdová)

Exkurzia v tábore smrti

Dňa 28.9.2015 sa študenti viacerých tried Evanjelického gymánzia zúčastnili exkurzie v Poľsku, v Osvienčime. Viacerí tam išli s obavami, možno očakávaniami. Študenti prechádzali komplexom budov v Auschwitzi aj v Birkenau s rešpektom, vážnosťou, ponorení do vlastných myšlienok a dojmov. Spriavodkyňa, ktorá nám podala veľmi podrobný a pútavý výklad, odporučila žiakom viaceré knihy a filmy, ktoré by im túto tému priblížili. Dozvedeli sme sa o mnohých pohnutých osudoch. Napriek neľudským podmienkam, si mnohí ľudia z koncentračného tábora zachovali silu a vôľu žiť. Môžu nám tak byť vzorom pri našich každodenných snaženiach.

„Tí, ktorí, si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k tomu, aby si ju zopakovali.“ {George Santayana}

Tieto slová, ktoré sú pri vchode do jednej z budov v Auschwitzi, by mali zostať mementom, ktoré sme si spolu so spomienkami odniesli z poľského Osvienčimu. (PhDr. Katarína Hakelová)

10. výročie INFO USA

29. septembra sa žiaci 4. ročníka bilingválnej sekcie anglického jazyka zúčastnili osláv 10. výročia InfoUSA v Banskej Bystrici, ktoré sa konali pod záštitou Veľvyslanectva USA na Slovensku. Pri tejto príležitosti mali možnosť vypočuť si prednášku na tému významu a miesta americkej zástavy v kultúre USA, ktorú zabezpečovala atašé Veľvyslanectva USA v SR, pani Julia Stanley. Neskôr sa naskytla možnosť aktívne sa zapojiť do uvedenej témy prostredníctvom diskusie.
Súčasťou programu bola tiež prezentácia výtvarných prác amerických účastníkov 2. svetovej vojny a súčasných hodností v armáde USA, ktorú viedol pridelenec obrany Veľvyslanectva USA v SR, pán Matthew Atkins. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD.)

Náš spevokol navštívil partnerskú školu v Rakúsku

V dňoch 23.-25.9 sme spoločne navštívili mesto Oberschützen v Rakúsku,kde sme predviedli 45 minútový program pre žiakov miestneho hudobného gymnázia. Tento program bude pripravený i pre vás v najbližších dňoch.

Bolo nám veľkou cťou vystúpiť na pôde evanjelického gymnázia. Chceme sa hlavne poďakovať za všetku podporu,ktorá nám bola poskytnutá z oboch škôl , či už v podobe financií alebo možnosti účasti na vyučovaní. 
Bol to pre nás náučný výlet plný zážitkov! (Napr.Návšteva mesta Graz,miestnej pralinkárne a múzea)
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s touto partnerskou školou.

Ďakujeme!

Spevokol EVG

500 výročie reformácie - súťaž

22. september 2015 bol dňom, kedy na viacerých evanjelických školách prebehla vedomostná súťaž k 500. výročiu reformácie. Ani naše gymnázium nebolo výnimkou. Trojčlenné družstvo v zložení Mária Vanková, Anna  Tatjana Andersson a Karin Kotránová intenzívne pracovalo  a snažilo sa odpovedať na   súťažné otázky, ktoré boli rozdelené do 5 celkov: dejiny, etika, rodina, teológia a hudba. Napriek tomu, že tentoraz víťazstvo nepatrilo nám, súťažiace získali mnoho informácií, ktoré rozšírili ich vedomosti o takej významnej historickej udalosti akou reformácia bezpochyby je. (Mgr. Slavka Keratová)

Vojna očami mladých

V dňoch 16. 9. a 17. 9. 2015 sa štvorica našich študentov Erik Vanko, Michal Fleischer, Ema Choutková a Dominika Riapošová zúčastnila medzinárodnej študentskej konferencie Vojna očami mladých, ktorú organizovalo Vzdelávacie centrum Múzea SNP a konala sa pod záštitou ministra kultúry a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Naši študenti prezentovali svoju prácu na tému: Heydrichiáda v spomienkach väzňov terezínskeho geta a úspešne reprezentovali našu školu. Konferencie sa zúčastnili aj študenti Gymnázia A. Sládkoviča a Gymnázia J. G. Tajovského z B. Bystrice a Gymnázia J. V. Jirsíka z Českých Budejovíc a Gymnázia z Kladna. Účastníci konferencie získali mnoho cenných poznatkov o témach týkajúcich sa obdobia Protektorátu Čechy a Morava a Slovenskej republiky 1939 – 1945, prakticky si vyskúšali prácu s historickými prameňmi, zdokonalili svoje prezentačné schopnosti a zároveň nadviazali kontakty so študentami zúčastnených škôl.

    

 

 

Začiatok školského roka 2015/2016

Dňa 2. septembra sme mohli z Božej milosti začať nový školský rok 2015/2016 aj na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. V tomto školskom roku bude školu navštevovať 300 žiakov a to v 10 triedach anglického a nemeckého päťročného bilingválneho štúdia a v jednej triede maturitného ročníka osemročného štúdia.
Školský rok sme začali slávnostnými službami Božími, na ktorých sa v chráme Božom v Banskej Bystrici zišli žiaci, rodičia a učitelia, aby spoločne poďakovali za čas prázdnin a vyprosili si Božie požehnanie, vedenie a múdrosť pre nový školský rok. Slávnostný Slova Božieho kazateľ brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda v kázni založenej na texte Ž 90, 12 poukázal na dôležitosť nielen vedomostí a múdrosti, ale na potrebu múdreho srdca, ktoré si máme žiadať od Pána Boha tak, ako to urobil aj kráľ Šalamún. Prítomnách vyzval, aby ani počas roka nezabúdali na Božie dobrodenia a prejavili vďačnosť Pánu Bohu, ale aj učiteľom, ktorí im odovzdávajú nielen vedomosti, skúsenosti, ale aj kus srdca. V neposlednom rade zdôraznil, že kresťanské škola je kresťanskou, keď vieme vyznať svoj hriech, ospravedlniť sa i odpustiť. A povzbudil nás, aby sme tento darovaný časový úsek školského roka s Božou pomocou čo najlepšie využili. Brat riaditeľ vo svojom príhovore poprial študentom a učiteľom úspešný a požehnaný rok. Nech sa Pán Boh prizná k našej škole, k jej vedeniu, žiakom a učiteľom aj v tomto školskom roku. (Mgr. Andrea Valentová)

 

Školský rok 2014/2015

Maturita 2015

V školskom roku 2014/2015 zmaturovalo na našej škole 29 študentov.  Po úspešnom vykonaní písomnej skúšky v marci sa rozlúčili so žiakmi a učiteľmi odchodom na akademický týždeň  7. mája. V týždni od 18.5 do 20.5. 2015 boli skúšaní v ústnej forme maturitnej skúšky. Slávnostne odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutočnilo na Službách Božích,  ktoré sa konali dňa 24. mája 2015 o 9:00 hodine v chráme Božom na Lazovnej ulici. Kazateľom slova Božieho bol Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV.

 

DSD diplomy 2015

Aj v tomto školskom roku si najlepší študenti nemeckej bilingválnej sekcie prevzali diplomy DSD úrovne C1 na slávnostnej akadémii, ktorá sa konala v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici. Diplomy im odovzdala zástupkyňa konferencie Ministerstva kultúry spolkovej republiky Nemecko pani Gudrun Telge.

Návšteva partnerskej školy

Už desiatykrát navštívili naši žiaci partnerskú školu Lichtenstern gymnasium Sachsenheim v Spolkovej republike Nemecko. Počas tejto návštevy strávili týždeň vyučovania v triedach v nemeckej škole. Boli ubytovaní u svojich priateľov, s ktorými sa zoznámili počas spoločného lyžiarskeho kurzu v zime vo Vysokých Tatrách na Slovensku. Počas pobytu spoznali zaujímavé miesta v meste Štutgart, ale aj v v známom nemeckom univerzitnom meste Heildelberg. Koniec pobytu bol zavŕšený slávnostnou akadémiou k 10. výročiu spolupráce. Na fotografii spievajú slovenskí a nemeckí študenti hymnu Slovenskej republiky.

 

Deň zeme

Každý rok, 22. apríla je medzinárodný deň Zeme. Je to celosvetová udalosť, kedy si pripomíname význam prírody okolo nás, ktorej súčasťou sme aj my. Preto sa konajú rôzne akcie s ekologickou a environmentálnou tematikou, ktoré majú poukázať na negatívne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Aj naši študenti zo SEPTIMY sa dnes zapojili do environmentálnych pracovných aktivít. Vyčistili školský areál a spríjemnili sebe, aj ostatným spolužiakom prostredie pre vzdelávanie a oddych. A viacerí prekvapili svojou zručnosťou a pracovným nasadením.  Aj vďaka príjemnému slnečnému počasiu to bola akcia, kde sme spojili príjemné s užitočným. (PaedDr. Stanislav Sojka)

Chain Reaction

Dva týmy mladých bádateľov z našej školy sa zúčastnili v dňoch 9. a 10. apríla študentskej konferencie s názvom Ukáž čo vieš. Na tejto konferencii predstavili výsledky svojich prác. Prvý tým sa zaoberal pomocou hladujúcim v rozvojových častiach sveta. Bádateľským spôsobom preveroval možnosti zvýšenia efektívnosti pestovania rastlín. Druhý tým zozbieral a vytriedil rôzne zdroje informácií týkajúcich sa vzniku vesmíru. Z týchto zdrojov vytvoril web v slovenskom a anglickom jazyku.

http://egymbb.sk/vesmir/index.html

Návšteva z partnerskej školy

9.4.2015 vystúpili v chráme Božom na Lazovnej ulici pred obecenstvom Evanjelického gymnázia žiaci 8 triedy z našej novej partnerskej školy Wimmer gymnasium Oberschutzen v Rakúsku. (http://www.evang-musikgym.at/).

Naša žiačka najlepšia na Slovensku v nemeckom jazyku

Dňa 23.marca 2015 sa žiačka V.B triedy nemeckej bilingválnej sekcie Miriam Králiková zúčastnila celoštátneho kola nemeckej olympiády, kde získala krásne 1. miesto. Srdečne jej blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
(Mgr. Petra Šuhajdová)

 

Zber papiera
Chýba TI na školských WC toaletný papier? Prispej aj TY do školského separovaného zberu papiera. Čím viac papiera donesieš, tým viac toaletného papiera zaň dostaneme. 
kedy? - od 11. mája do 15. mája
o koľkej? - od 07:30 do 07:45 hod. alebo od 13:10 do 13:40 hod.
kde? - dolná chodba v spodnej budove
čo za to? - tá trieda, ktorá nazbiera najviac papiera vyhrá tortu (PaedDr. Stanislav Sojka)


Orol Tatranský

Opäť sa nám raz naskytol skvelý umelecký zážitok, ktorý pre nás pripravili herci DJGT vo Zvolene. Tentokrát si ho vychutnali študenti 2.B triedy. V divadelnej hre sme s preniesli o niekoľko storočí dozadu, do čias romantizmu, kde sa do popredia dostávali ideály generácie Ľudovíta Štúra a jeho prívržencov.Všetko to nám poskytla divadelná hra s názvom OROL TATRANSKÝ, ktorá mapuje život Ľudovíta Štúra od študentských čias v Halle, až po jeho tragickú smrť v Modre. Hra je doplnená o implementáciu ukážok z dobovej literatúry. (Mgr. Lucia Hudecová, PhD.)

Kováčova Bystrica

Srdečne blahoželáme študentke 1. ročníka Zuzke Majerovej, ktorá 26. marca 2015 získala 3. miesto v súťaži „Kováčova Bystrica“ v III. kategórii vo vlastnej literárnej tvorbe. Ocenenie si zaslúžila tvorbou povesti.

Víťazke do budúcnosti prajeme veľa tvorivej chuti a mnoho inšpiračných zdrojov.

 (Mgr. Lucia Hudecová, PhD.)

Vyučovanie v INFO USA

V dňoch 23. a 25. marca sa študenti 1. ročníka bilingválnej anglickej sekcie presunuli na vyučovanie do InfoUSA ŠVK. V informačnom centre sa zúčastnili rôznych interaktívnych aktivít, ktoré súviseli s učivom daného ročníka. Študenti sa dozvedeli a zároveň si overili predchádzajúce informácie o americkom školskom systéme a hľadali podobnosti a odlišnosti so slovenským systémom. Získali tak ucelenejší obraz o poznatkoch o USA v iných priestoroch ako školských.

Lyžiarsky kurz - jarný turnus starších lyžiarov a snowboardistov

V termíne od 2.3 do 9.3. 2015 sa konal lyžiarsky a snowboardový kurz pre žiakov druhého a tretieho ročníka gymnázia. V príjemnom zasneženom prostredí zjazdovky v Lopušnej doline a stálom slnečnom počasí si partia ostrieľaných účastníkov kurzu užila jarnú lyžovačku. 

Písomné skúšky DSD

Dňa 10.3.2015 sa na Evanjelickom gymnáziu konali písomné skúšky Nemeckého jazykového diplomu I. (Deutsches Sprachdiplom I). Zúčastnili sa ho študenti 3.B a 4.B triedy nemeckej bilingválnej sekcie. Dúfame, že žiaci písomné skúšky zvládli výborne a už teraz im držíme palce na ústne skúšky, ktoré sa budú konať 25.3.2015.

 

Úspechy v krajskom kole olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

Blahoželáme Sarah Ronschak, študentke 3.B triedy, za umiestnenie sa na 2.mieste v krajskom kole olympiády anglického jazyka v kategórii 2C1.

Blahoželáme tiež Tamare Benčikovej, študentke 2.A triedy, za umiestnenie sa na  1.mieste v krajskom kole olympiády z anglického jazyka v kategórii 2C2. Zároveň prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole.

Gratulujeme aj Miriam Králikovej, študentke 5.B triedy bilingválnej nemeckej sekcie Evanjelického gymnázia, za 1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C. Želáme jej veľa šťastia v celoslovenskom kole.

   

Vyučovanie v ŠVK

Dňa 6.2.2015 študenti prvého ročníka Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici navštívili počas hodiny Umenia a kultúry Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. Na prízemí sme si mohli prezrieť nápadité práce študentov zo Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene. Išlo o animovanú tvorbu, obrazy a fotografie. Videli sme naozaj zaujímavé diela, napríklad úžasné fotografie divadelných kostýmov, alebo tiež ako sa vytvára animovaná postava. Dúfame, že sa podobné výstavy ešte uskutočnia, aby sme mohli znovu prežiť ten umelecký zážitok. Na prvom poschodí bola výstava venovaná Ázii. Fotografie MVDr. Aleny Hroncovej boli fascinujúce a mali nezvyčajný charakter. Najviac sa nám páčil obraz s názvom: Vítanie dňa pri Gange. Výstavy nás zaujali a dúfame, že podobné výstavy navštívime opäť . Študenti 1.A a 1.B

Návšteva z Nemeckej partnerskej školy

V týždni od 26. do. 31. januára navštívili našu školu študenti a učitelia z partnerskej školy Lichtenstern gymnasium Sachsenheim. Žiaci prežili spoločné chvíle v slovenských rodinách a zúčastnili sa vyučovania na Evanjeickom gymnáziu V Banskej Bystrici. Potom spolu s našimi žiakmi absolvovali lyžiarsky a snovboardový kurz v Lopušnej Doline vo Vysokých Tatrách. Vzniklo mnoho nových priateľstiev a študenti prežili nezabudnuteľné spoločné chvíle. Priateľstvá medzi  žiakmi z Nemecka a Slovenska utvrdíme na pobyte našich študentov v partnerskej škole na konci apríla.

 

Divadelné predstavenie

28. januára prebiehalo vyučovanie študentov EVG BB netradične. 163 z nich spolu s 12 pedagógmi vymenilo priestory školy za priestory DJGT vo Zvolene, kde v rámci divadelnej hry Na konci... sledovali životné osudy Jozefa Gregora Tajovského. Divadelná hra odkryla informácie nielen z literárnej tvorby autora a jeho inšpiračné zdroje, ale aj mnoho zaujímavostí zo súkromného života. Podala nám zaujímavý prierez jeho životom . Presvedčivé výkony hercov dodali hre punc autentickosti, a preto nás hra dokonale vtiahla do deja a do myslenia a cítenia ľudí vtedajšej doby, no najmä do myslenia a cítenia Tajovského. Z predstavenia sme prichádzali o poznanie bohatší a bohatší o ďalší kultúrny zážitok. 

Modlitby za jednotu kresťanov

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa stretli už po deviatykrát aj žiaci Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a rímsko-katolíckej Základnej školy Štefana Moyzesa na spoločných ekumenických stretnutiach. Prvé stretnutie sa konalo 22. 1. 2015 v rímsko-katolíckom kostole Svätého kríža a druhé sa uskutočnilo 23. 1. 2015 v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Bystrici. Tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pripravili kresťania v Brazílii. Práve Ježišove slová „Daj sa mi napiť!“ zvolili za motto tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Boh, ktorý sa stal v Kristovi človekom a zriekol sa seba samého, aby mal účasť na našej ľudskej prirodzenosti, je schopný požiadať samaritánsku ženu: „Daj sa mi napiť!“ Zároveň nám tento Boh, ktorý prichádza, aby sa s nami stretol, ponúka živú vodu: „Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.“(Ján 4, 14). Stretnutie Ježiša so Samaritánkou je pre nás pozvaním, aby sme okúsili vodu z inej studne a tiež ponúkli niečo z toho, čo vlastníme. I naša rozdielnosť nás tak vzájomne obohacuje. Tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov nám dal možnosť spoznať bohatstvo a hodnoty, ktoré nachádzame u druhých, a tiež prosiť Boha za dar jednoty. V tomto duchu sa niesli aj naše spoločné stretnutia, kde sme čítali a počúvali Slovo Božie, spievali na Božiu slávu a predkladali Bohu naše prosby za jednotu kresťanov i potreby celého sveta.

 

V čase adventu

Posledný vyučovací deň v roku 2014 sa konali na Evanjelickom gymnáziu v  Banskej Bystrici služby Božie pri troch zapálených sviecach v chráme Božom na  Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Zvesťou slova Božieho poslúžil učiteľom i študentom školy dôstojný brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda. Najväčšiu udalosť v dejinách ľudstva oslávili aj študenti veľmi pekným náhľadom na príchod vianoc, ktorý môžete vzhliadnúť tu. Prajeme vám všetkým požehnané vianočné sviatky.  

Medzinárodný deň ľudských práv

V mene organizácie na podporu ľudských práv, Amnesty International Slovensko, sa študenti 1. ročníka v dňoch 15. – 17. decembra 2014 pri príležitosti medzinárodného Dňa ľudských práv (10. 12.) zapojili do medzinárodnej akcie na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí – Maratónu písania listov 2014. Cieľom písania bolo poslať čo najviac listov s výzvami vládam jednotlivých krajín s upozornením na porušovanie práv konkrétnych ľudí a skupín a vyjadriť solidaritu ľuďom, ktorí sú nespravodlivo väznení a prenasledovaní. Z trinástich konkrétnych prípadov ľudí na celom svete študenti podporili aktivistu zo Saudskej Arábie, ktorý je od roku 2012 vo väzení kvôli založeniu kritickej internetovej stránky a rasovo motivovaný útok ženy z Grécka bez spravodlivého trestu. Oba prípady vlády a príslušné orgány neriešili. Chceli sme na ne upozorniť, a preto sme tamojším vládam poslali spolu 72 listov. Dúfame, že aj prostredníctvom našich listov sme prispeli k riešeniu problémov spomínaných ľudí a možno aj naším pričinením sme donútili príslušné orgány k tomu, aby sa nad tým aspoň zamysleli. Do tejto ušľachtilej akcie sme ochotní zapojiť sa aj budúci rok.

Exkurzia na výstave Tutanchamon

V stredu 12.12.2014 sa žiaci Evanjelického gymnázia zúčastnili na exkurzii v Bratislave na výstave Tutanchamon – jeho hrobka a poklady, kde strávili takmer dve hodiny, sa dozvedeli viac o Egypte a faraónoch, hlavne o Tutanchamonovi.
Väčšina exponátov súvisela s hrobkou, v ktorej sa našli jeho pozostatky, okolnosti, pri ktorých bola objavená a aj poklady, ktoré boli pochované s telom. Vystavované exponáty boli repliky, ale keďže všetky bolo detailne spracované a vyzerali ako skutočné, vôbec nám to nevadilo. Pomohli nám preniesť sa v čase a zažiť aspoň kúsok slávy faraónov. Takisto nám v tom pomohlo niekoľko krátkych filmov, napr. o egyptológovi Carterovi a audio sprievodca, v ktorom sme si mohli vybrať, o akej pamiatke chceme počúvať. Zaujímavé fakty o vtedajšom Egypte, ich kultúre, tradíciách a o Bohoch, ktorých uctievali, aj to všetko ponúka výstava. Na konci sme si mohli kúpiť suvenír, ktorý by nám pripomínal výstavu. Po celodennom výlete sa žiaci vrátili domov unavení ale plní nových vedomostí. 
Ďakujeme za krásny výlet. Dominika Csizmárová (2.D)

Fyzika na fakulte prírodných vied UMB

Dňa 12.11.2014 sme si my, 2.A, spravili menší výlet na Deň otvorených dverí Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela. V rámci tejto exkurzie sme boli oboznámení s Fakultou prírodných vied, jej výzorom a tiež možnosťami štúdia. Tiež sme využili jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na vysokoškolskej prednáške na zaujímavú tému – Atmosféra našej Zeme. Prednášku nám sprostredkoval vynikajúci pedagóg Martin Hruška, ktorý dopodrobna vysvetlil danú tému.
Ďalší pedagógovia tejto školy nám poskytli náhľad do štúdia techniky na ich škole – ukázali nám technické dielne v priestoroch školy. Videli sme, ako študenti postupujú v rámci ročníkov, najskôr sa učia pracovať len s drevom, neskôr aj s náročnejšími materiálmi, ako je napríklad železo. Pedagóg nám tiež ukázal práce niektorých žiakov a dovolím si povedať že pri niektorých z nich mi spadla sánka – boli bezchybne vypracované a boli nádherné.
Najzaujímavejšou časťou tejto exkurzie však boli, teda aspoň pre mňa, merania, ktoré sme si mohli skúsiť. Naučili sme sa pracovať s posuvným meradlom a mikrometrom a mali sme možnosť namerať si potrebné hodnoty, ktoré zapracujeme do našich laboratórnych prác.
Myslím, že môžem hovoriť za všetkých, keď poviem, že tento deň otvorených dverí na Fakulte prírodných vied sme si všetci užili, dozvedeli sme sa nové užitočné informácie a naučili sme sa nové zručnosti. Som presvedčená o tom, že niektorí z nás sa určite na túto školu raz vrátia, ale už ako jej študenti. Tamara Benčíková, 2.A

Exkurzia vo Viedni

11. decembra 2014 viac ako 100 žiakov školy navštívilo hlavné mesto Rakúska Viedeň. Počas exkurzie mohli vychutnať predvianočnú atmosféru v tejto nádhernej Európskej metropole.

Olympiáda z anglického jazyka

V pondelok, 8.decembra 2014, sa našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa 21 študentov v troch kategóriách. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti a posluchu vykonali najlepší z nich aj ústnu časť olympiády. Na prvých miestach sa umiestnili: 
kat. 2B - Erik Vanko - septima - postup do okresného kola, 
kat. 2C1 - Sarah Ronschak - III.B - postup do krajského kola, 
kat. 2C2 - Tamara Benčiková - II.A - postup do okresného kola. 
Víťazom a všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa štastia v ďalších súťažiach. Sme radi, že máme takých snaživých študentov.

Deň otvorených dverí

9.12.2014 sa konal na Evanjelickom gymnáziu deň otvorených dverí. Pre viac ako 150 účastníkov bol pripravený program v podobe vystúpenia školského spevokolu, informácie riaditeľa školy o možnostiach štúdia a prezentácie bilingválnych odborov vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov PhDr. Karin Strakovou. V sprievode zástupkyne riaditeľa a spirituálky školy boli návštevníkom predstavené priestory a títo sa mohli zúčastniť aj na vyučovaní jednotlivých predmetov.

 

Hodina s Edmondom Dudley

Dvanásť študentov našej školy sa 11.novembra 2014 zúčastnilo metodického seminára pre stredoškolských profesorov anglického jazyka vydavateľstva Oxford University Press, kde boli priamo zapojení do ukážkovej vyučovacej hodiny anglického jazyka vedenej Edmundom Dudleym - inštruktorom pre učiteľov angličtiny. Veľmi nás potešilo, keď po skočení ukážkovej hodiny zhodnotil, že naši študenti sú veľmi snaživí a dosahujú veľmi dobrú úroveň angličtiny.

Slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov

Dňa 27.10.2014 sa uskutočnilo v Štátnej vedeckej knižnici slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov DSD I. Diplomy žiaci prijali od p. Peppel – lektorky nemeckého jazyka, pozvanie prijala aj zástupkyňa ZfA p. Telge. Dvaja žiaci si prevzali špeciálnu cenu v podobe knihy a to Peter Dekrét a Lucia Mutišová (IV.B). Petrovi Dekrétovi ďakujeme aj za prezentáciu venovanú jeho pobytu v Nemecku a D. Haluškovej za kultúrny program.

 Peter Black 2 (Divadelné centrum Martin – Theatre centre in Martin)

17th October was the day when some of the classes from our school (I.A, I.B, III.B, IV.B) attended a play called Peter Black. It was about a man whose name was Peter Black. At the beginning he didn´t have any job, he just sold “Nota Bene.“ He decided to start working. At first he thought he could have any job and he would be good enough for it. He was wrong. He understimeted the difficulty of the various jobs he tried. At the end he was lucky enough to accidentally find the right job for him. As he found that job he also fell in love with a woman, who he then stayed with. He was finally happy. Our class – 1A liked this play, mostly because it was funny. We enjoyed it and we´d surely go to see another one like this.  (Nina Kotúčková, I.A)

 

 

Návšteva z Evanjelickej školy v Rakúsku

V termíne 19. - 20. októbra prišli na Evanjelické gymnázium zástupcovia Evanjelickej strednej školy z Rakúska Wimmer gymnasium Oberschützen. Riaditeľ tejto školy Mag. Gottfried Wurm v sprievode dvoch učiteľov Prof. Mag. Alexandra Fülöpa a Prof. Mag. Roberta Kocha navštívili našu školu, cirkevný zbor ECAV Banská Bystrica a prijali aj pozvanie brata biskupa Západného dištriktu ECAV Mgr. Milana Krivdu. V priateľských rozhovoroch sme načrtli možnú budúcu spoluprácu medzi školami, ktorá by mohla pozostávať v budúcnosti aj z výmenných pobytov medzi študentami obidvoch škôl.