Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...

Výročné správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2016-2017  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2015-2016  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2014-2015  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2013-2014  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2012-2013  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2011-2012  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2010-2011  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2009-2010  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2008-2009  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2007-2008  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2006-2007  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy za školský rok 2005-2006  http://www.egymbb.sk/TypePDF.gif