Virtuálna prehliadka školy  
Školský vzdelávací program  
Informačný panel  

Informačný panel obsahuje žiacku knižku, dochádzku, úlohy a zadania, e-learning a mnoho ďalšieho ...


Vedenie školy

PaedDr. Slavomír Hanuska riaditeľ školy informatika a technika (1. atestácia)
Mgr. Slavka Keratová zástupkyňa riaditeľa slovenský jazyk a dejepis (1. atestácia)
Mgr. Andrea Valentová spirituálka a vedúca PK humanitných predmetov
evanjelická a.v. farárka
evanjelické a.v. náboženstvo (2. atestácia)


Lektori
Bc. Frances Mary Bathgate anglická lektorka
Jim Stephen Din anglický lektor
Barbara Weishaupt nemecká lektorka
Mgr. Dorothee Burkert nemecká lektorka

Pedagogickí pracovníci s druhou atestáciou

Mgr. Lucia Hudecová, PhD. anglický jazyk a slovenský jazyk  
PaedDr. Beata Uhliariková, PhD. slovenský jazyk a literatúra a hudba  
Mgr. Katarína Chalupkova, PhD. nemecký jazyk a hudba  
PaedDr. Iveta Dzúriková anglický jazyk  

Pedagogickí pracovníci s prvou atestáciou

PhDr. Karin Straková nemecký jazyk a filozofia vedúca PK cudzích jazykov
Mgr. Marcela Durajová anglický jazyk a evanjelické a.v. náboženstvo evanjelická a.v. farárka
RNDr. Anna Šišková matematika a chémia vedúca PK prírodovedných predmetov, koordinátorka drogovej prevencie
PaedDr. Stanislav Sojka geografia a enviromentálna výchova koordinátor enviromentálnej výchovy
PaedDr. Silvia Mojžišová anglický jazyk, chémia a biológia koordinátorka prevencií
PaedDr. Silvia Malysová matematika a fyzika  
PhDr. Katarína Hakelová nemecký a slovenský jazyk  
Mgr. Božena Ľauková matematika a fyzika výchovná poradkyňa
Mgr. Marcela Durajová evanjelické a.v. náboženstvo evanjelická a.v. farárka
Mgr. Michaela Fidlušová nemecký jazyk, filozofia slovenský jazyk a literat.  
Mgr. Ľubomír Longauer fyzika, technika, šport  
Mgr. Petra Šuhajdová nemecký jazyk a dejepis  

Samostatní pedagogickí pracovníci
Mgr. Michaela Freytag Výbošťoková anglický jazyk  
     
Mgr. Marek Hanuska informatika a technika koordinátor IKT


Nepedagogickí pracovníci

Ing. Ladislav Rényei technik

Ing. Anna Smutná

ekonómka školy

Miroslav Sršeň

školník, technik PO a CO

Mariana Fraňová

sekretárka, pokladníčka, technička BOZP

Anna Polgárová

upratovačka

Emília Selecká

upratovačka


 

Pracovníci školy

Absolvent kresťanskej školy má mať múdrosť mysle, úhľadnosť mravov a zbožnosť srdca.

Ján Amos Komenský