Tmavá Hmota
Vesmírny web
ENG

Tmavá hmota

Zdá sa, že galaxie v našom vesmíre dosahujú nemožný výkon. Rotujú s takou rýchlosťou, že gravitácia vytvorená z tejto pozoruhodnej hmoty ich nemôže udržať spolu; už by dávno zanikli. To isté platí o galaxií v klastroch, čo vedie vedcov k domnienke, že niečo, čo my nemôžeme vidieť, pracuje. Myslia si, že niečo, čo sme už zistili, dáva priamo tieto galaxie do zvláštnej hmoty, vytvára navyše gravitáciu, ktorú potrebujú, aby zostali bezozmeny. Táto podivná a neznáma vec bola nazývaná „temná hmota“, pretože ju nie je vidieť.

Na rozdiel od normálnej hmoty, temná hmota nie je v interakcii s elektromagnetickou silou. To znamená, že neabsorbuje, neodráža alebo nevyžaruje svetlo, takže je ju veľmi ťažké odhaliť. V skutočnosti, vedci boli schopní odvodiť existenciu temnej hmoty iba z gravitačného vplyvu, na viditeľné veci. Zdá sa, že temná hmota prevažuje viditeľnú hmotu tvoriacu zhruba 6:1 okolo 26% z celej hmoty vo vesmíre. Tu je seriózny fakt : Hmota, ktorú poznáme a tvorí všetky hviezdy a galaxie, tvorí len 4% z celého obsahu vesmíru. Ale čo je temná hmota ? Jedna z teórií je, že by to mohlo obsahovať ,,supersymetrické zložky“- predpokladané zložky, ktoré sú súčasťou v už známom štandardnom modeli. Experimenty v Large Hadron Collider (LHC) môžu poskytnúť viac záchytných bodov o tmavej hmote.

Veľa teórií tvrdí, že častice tmavej hmoty majú dosť svetla na to, aby sa vyrábali v LHC. Ak by boli vytvorené v LHC, unikli by cez detektory bez povšimnutia. Avšak, by odnášali energiu a hybnosť a tak fyzici usúdili ich existenciu podľa „chýbajúcej“ energie a hybnosti po ich zrážke. Tmavá hmota vzniká často v teóriách, ktoré naznačujú fyziku za štandardným modelom, ako je supersymetria veľkých rozmerov. Jedna teória tvrdí, že existencia “Skrytého údolia“, súvisí so svetom vzniknutým z tmavej hmoty, ktorá má veľmi málo spoločného s hmotou, ktorú poznáme. Ak sa jedna z týchto teórií potvrdila, mohlo by to pomôcť vedcom lepšie porozumieť o zložení vesmíru a najmä, ako galaxie držia pohromade.

ENG