Nukleárna energia
Vesmírny web
ENG

Jadrová energia

Jadrová energia je energia „uložená“ v jadre atómu, ktorá sa môže uvoľniť počas vhodnej jadrovej reakcie. Uvoľňuje sa vo forme pohybovej energie častíc, ktoré počas reakcií unikajú z jadra. Po rozštiepení jadra sa jeho časti odpudzujú veľkými elektrostatickými silami, čím získajú veľkú pohybovú energiu, ktorú postupne odovzdávajú atómom prostredia, ktorým prenikajú. Prostredie sa ionizuje a silne zohrieva. Takáto premena sa využíva v jadrových reaktoroch- zariadenie, vďaka, ktorému sa jadrová energia pohybuje požadovanou rýchlosťou ; a v jadrových bombách.

Jestvujú dva druhy jadrových reakcií:

Štiepenie jadra a fúzia jadier. Obidve reakcie uvoľňujú,, väzbovú energiu“, ktorá drží atómové jadro pospolu. Atómy sa nazývajú ,,stabilné“, ak je ich väzbová energia kladná ,a ,,nestabilné“, ak je ich väzbová energia záporná a pri rozpade sa uvoľňuje.

Pri výbuchu jadrovej bomby

Vznikne obrovská ohnivá guľa. Explózia vyvolá v meste zemetrasenie. Tlaková vlna a oheň zničia budovy. Z rádioaktívneho popola a prachu sa vysoko na oblohe vytvorí hríb. Jediná atómová bomba dokáže zničiť celé mesto. Žiarenie, ktoré sa uvoľní pri výbuchu, bude zabíjať ľudí a zvieratá ešte celé roky. Na svete je teraz toľko jadrových zbraní, že by ho dokázali zničiť.

Využitie; a jadrová energia v energetike

Atómy sú malé častice, z ktorých sa skladá celý vesmír. Atómy v sebe viažu obrovské množstvo energie. Energia, ktorá sa uvoľní pri štiepení biliónov atómov uránu v jadrovej elektrárni, dokáže priviesť do varu vodu. Para z tejto vriacej vody sa používa na výrobu elektriny. Po 10 rokoch existencie dospela jadrová energetika k vysokej úrovni bezpečnosti. Prevádzkované elektrárne sú dnes najlacnejšími zdrojmi elektriny hlavne preto, že majú veľmi stabilnú štruktúru nákladov a že investície sú už väčšou časťou odpísané. Jadrová energetika má samozrejme i nedostatky. Bezpochyby je to rizikové priemyselné odvetvie. Je potrebné si uvedomiť, že dobre vyprojektovaná, postavená a prevádzkovaná jadrová elektráreň, kontrolovaná nezávislým dozorom je jedným z najspoľahlivejších zariadení na výrobu elektriny.